Alain Petit draagt het roer over om familiale redenen. “Ik verzeker jullie dat ik de partij in het algemeen en de sp.a-afdeling Brugge in het bijzonder een warm hart blijf toedragen”, zo nam Alain Petit afscheid, na zeven jaar voorzitterschap. Hij bedankte de mandatarissen en alle andere sp.a-leden voor hun steun en inzet tijdens deze jaren. “Zonder jullie allen geen verkiezingsoverwinningen en geen levendige afdeling met veel activiteiten. Ik heb er alle vertrouwen in dat de afdeling op dit elan verder zal gaan.”

Zijn opvolger Peter Focquaert is 46 jaar en werkt bij de technische dienst van het Provinciebestuur West-Vlaanderen. Als nieuwe afdelingsvoorzitter wil Peter Focquaert blijven inzetten op het netwerk van sp.a-wijkafdelingen (‘kernen’). Die brengen partijleden per deelgemeente samen en geven gedetecteerde problemen door aan de sp.a-mandatarissen. Zo kunnen die op gepaste wijze tussenkomen ten voordele van alle Bruggelingen. Daarnaast sprak Peter Focquaert zijn steun uit voor bevriende organisaties, zoals de Jong-Socialisten, de Rode Valken, de socio-culturele organisaties van Bond Moyson en uiteraard voor de vakbond ABVV, waarin Peter zelf actief is. Hij hecht veel waarde aan een goede, eerlijke communicatie; zowel binnen als buiten de partij.