Gent heeft een stadsbouwmeester: Peter Vanden Abeele start op 1 november aan een mandaat van 6 jaar als stadsbouwmeester. Annelies Storms, schepen van cultuur bevestigt: "het stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die op een onafhankelijke manier instaat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. Met zijn indrukwekkend palmares en breed draagvlak binnen Gent was Peter Vanden Abeele de geknipte persoon voor deze functie.'

Een stadsbouwmeester zorgt voor het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Hij heeft de taak om een bewustmaking te bevorderen rond architectuur en ruimtelijke kwaliteit in het algemeen met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de architectuur en de ruimte te bevorderen en te verzekeren in Gent.

Ook Sven Taeldeman, schepen van van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen is tevreden met de aanstelling van de stadsbouwmeester: 'Gent heeft veel expertise in huis. Het is echter belangrijk dat er voldoende kruisbestuiving is tussen de verschillende geledingen, vaak met hun eigen prioriteiten. De Gentse bouwmeester zal een kwaliteitscoördinator zijn, een spilfiguur in het stroomlijnen van de vele, en soms tegenstrijdige, adviezen bij de totstandkoming van nieuwe stadsprojecten.'

Lees meer in het volledige persbericht