Per jaar worden gemiddeld negen fraudeprocessen afgekocht, zo kwam Peter Vanvelthoven te weten. “Minister Geens vindt zulke minnelijke schikkingen goede instrumenten, die tijd en ellenlange processen besparen’, zegt Peter Vanvelthoven. “Maar dat is een drogreden, want het zijn er niet zoveel per jaar. Toch straf dat ernstige fraudeurs door het betalen van een serieuze som geld hun proces afkopen.”

Peter Vanvelthoven wil af van minnelijke schikkingen voor ernstige fraude. “Als je 80 kilometer per uur rijdt waar je 50 kilometer per uur mag, kom je ook voor de politierechter. Maar zware fiscale fraude kan je afkopen? Dat is de omgekeerde wereld."

De gemiddelde afkoopsom zou ongeveer 270.000 euro per zaak bedragen. “Toch is dat geen reden om een proces te laten afkopen. Je kan dat bedrag perfect innen als de zaak voor de rechtbank komt. Als iemand zijn belastingen ontdoken heeft, moet hij die dan toch ophoesten. Bovendien moet je niet alles afmeten aan geld: het signaal dat plegers van zware witteboordcriminaliteit achter de tralies dreigen te belanden is ook belangrijk."