Groot is dan ook onze ontgoocheling, verontwaardiging dat deze Vlaamse regering de subsidies voor zulke projecten voor 2015 met 1/3, jawel 33%, vermindert. In juni kregen de iniatieven, iets meer dan een tiental in Vlaanderen, per brief de melding dat er 'niet genoeg budget is en ze een derde minder werkingssubsidie zullen krijgen in 2015'. Een zeer betreurenswaardige beslissing, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Bertels.
De Vlaamse regering heeft in het kader van de klaverbladfinanciering (verschillende bronnen dragen bij tot het initiatief) wel nog geld voorzien in het domein 'welzijn', maar niet meer bij 'armoedebestrijding'. Slotsom, de initiatieven moeten het maar zelf oplossen met minder subsidie, nog een voorbeeld van 'trek uw plan'-mentaliteit van deze kille besparingsregering. Voor 2016 is er nog onzekerheid, wordt er nog nagekeken of en hoe een strukturele financiering kan voorzien worden, want, ja, ook de Vlaamse regering erkent (en Kind&Gezin stelt dit ook) dat deze initiatieven zeer waardevol zijn en vroegtijdige preventie het beste middel is voor het voorkomen van latere problemen. Erkenning, ja, financiering evenwel nog maar gedeeltelijk vanuit welzijn. De initiatieven worden opgehemeld, maar tegelijk financieel deels drooggelegd. Van een dubbele houding gesproken. Het zal de initiatieven worst wezen van welk departement hun broodnodige subsidie komt. Interne budgetproblemen binnen de Vlaamse regering schuif je niet gewoonweg af naar beneden, naar de initiatieven zelf.

Als sp.a hebben we dit in het Vlaams parlement al meermaals aan de kaak gesteld. Dit is onbehoorlijk bestuur, je kan niet zomaar in de loop van een jaar formeel bevestigen dat initiatieven het met minder moeten doen, en niet een beetje minder, maar 1/3. We pleiten, met velen, voor de volwaardige verderzetting van deze initiatieven, met de normale en strukturele werkingsmiddelen. Opvoedingsondersteuning is belangrijk en vermijdt veel latere problemen, laten we dit ook financieel erkennen. De Vlaamse regering moet hier snel duidelijkheid verschaffen, voor nu en vooral voor 2016 en verder. De nodige financiële middelen zijn beschikbaar, men moet ze enkel willen gebruiken.