Gisteren organiseerde een grote groep directeurs (facebookgroep directies basisonderwijs knappen af) een persconferentie naar aanleiding van een bevraging die ze deden bij 2950 directies basisonderwijs van Vlaanderen, met een respons van ca. 1050 directies (http://www.knack.be/nieuws/belgie/achter-elke-directeur-met-een-burn-out-staat-een-school-die-minstens-even-het-noorden-kwijt-is/article-opinion-983159.html ). Toeval of niet, maar gisterenavond dook 'Pano' ook onder in het basisonderwijs, om de veranderingen in het basisonderwijs en de toenemende druk onder de leerkrachten in beeld te brengen.

Er is de laatste jaren veel veranderd in het basisonderwijs en dat is duidelijk te zien in de scholen: heel diverse klassen met veel kinderen uit diverse thuissituaties. Sinds de komst van het M-decreet twee jaar geleden zitten er ook meer en meer kinderen met speciale zorgnoden, die vroeger naar het buitengewoon onderwijs gingen. Bovendien heeft deze regering bij het begin van de legislatuur ook stevig bespaard. Leerkrachten en directeurs kraken. De ziektecijfers zijn opzienbarend. Vooral in het basisonderwijs vallen steeds meer leerkrachten en directeurs uit door stress en burn-out.

De voorbije 2 jaar kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe via rondetafelgesprekken en ons symposium basisonderwijs heel wat signalen uit het werkveld van het basisonderwijs die aantonen dat er dringend het één en ander moet veranderen. Op basis daarvan heeft hij 2 resoluties opgemaakt die de positie van leerkrachten en directeurs in het basisonderwijs versterken.

Onze voorstellen
Steve Vandenberghe pleit onder meer voor meer zorgondersteuning (M-decreet), terugdringen van planlast en permanente vorming te voorzien voor leerkrachten. Daarnaast vraagt hij de regering om in elke school in een voltijdse directeur aan te stellen, die zich kan toeleggen op het pedagogisch en beleidsmatig coachen van het schoolteam, het systeem van aanvullende lesopdrachten voor directeurs af te schaffen en te voorzien in een betere (administratieve) omkadering.

Via volgende linken vinden jullie onze uitgebreide lijst met voorstellen terug voor het versterken van onze directeurs en leerkrachten in het  basisonderwijs:
versterken leerkrachten basisonderwijs
versterken directeurs basisonderwijs

Plan basisonderwijs
Minister Crevits heeft tijdens ons symposium basisonderwijs te Bredene (18/10/17) de hand gereikt aan Steve om samen het plan op te maken. Uit de praktijk blijkt dat ze Vandenberghe zijn initiatieven zeker au sérieux neemt de hoorzittingen die georganiseerd werden met de onderwijsnetten, vakbonden en het netoverschrijdend overlegplatform voor directeurs op basis van deze voorstellen. Er werd afgesproken in de commissie onderwijs om verder te werken op de voorstellen van Vandenberghe en te komen tot een ‘partijoverschrijdend plan basisonderwijs’. De tijd dringt maar tot op heden is er nog geen witte rook bij de meerderheid,