Al in oktober vorig jaar werd het plan tegen de ongebreidelde bouw van appartementen in het centrum van onze gemeente voorlopig goedgekeurd. Nu het openbaar onderzoek is afgerond, met nog enkele laatste aanpassingen als gevolg, werd het plan unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.  

In de zijstraten van de centrumas Stationsstraat-Nieuwstraat kwamen er hoe langer hoe meer aanvragen binnen voor de bouw van appartementen. Tot nu toe kon de gemeente vaak niet anders dan een bouwvergunning afleveren. Ook al legde dat een zware last op de omgeving, of paste het gebouw daar eigenlijk niet.

Voormalig sp.a-schepen van ruimtelijke ordening Gino Veraart, die in 2009 overleed, was de oorspronkelijke bezieler van het plan dat vandaag wordt goedgekeurd. “Ik ben dan ook fier dat we dit vandaag eindelijk hebben mogen goedkeuren, ook al duurde het bijna 10 jaar voor het zover was,” vertelt Arno Aerden (sp.a), voorzitter van de gemeenteraadscommissie ‘omgeving’. De reden waarom het zo lang geduurd heeft, is vooral het feit dat het een erg complexe materie betreft, waar veel studiewerk aan vooraf ging.

Tijdens verschillende vergaderingen van de commissie omgeving werd er duchtig gediscussieerd: waar willen we nog appartementen toestaan? Waar juist niet? Enerzijds willen we dat er voldoende woonmogelijkheden zijn Essenaren die in onze gemeente willen wonen, anderzijds willen we natuurlijk het landelijke karakter van de gemeente bewaren. Die twee doelstellingen verzoenen was geen gemakkelijke klus.

Arno Aerden: “Ik ben vooral tevreden dat we een plan hebben gecreëerd waarover alle partijen, over de partijgrenzen heen, het eens zijn. Elke partij had misschien hier en daar andere accenten gelegd, maar in essentie wordt het door iedereen gedragen, dat bewijst de unanieme goedkeuring ervan in de gemeenteraad.”