Gisteren stelde Koen Geens zijn Justitieplan voor. Daarin kondigt hij aan dat fiscale, sociale en financiële strafdossiers geen zaak meer moeten zijn van het gerecht, maar alleen nog een ‘administratieve’ afhandeling vereisen door bijvoorbeeld de fiscus of de sociale inspectie. Geens kadert die controversiële hervorming in zijn poging het strafwetboek drastisch te vereenvoudigen.

“Dus fraude zou niet meer strafrechtelijk worden aangepakt omdat het procedurele wat lastig is?”, reageert John Crombez. “Dat is maatschappelijk toch weinig proportioneel? Hij zou trouwens net zo goed het omgekeerde kunnen doen en ernstige fraude niet meer administratief afhandelen.”

“Het voorstel van Geens gaat in tegen al het werk van de voorbije jaren. De bedoeling was net om kleine fraude meer administratief af te handelen, zodat de rechtbanken zich konden focussen op de grote fraudezaken”, aldus John Crombez. “Samen met Geens hebben we in de vorige regering de notie 'ernstige fiscale fraude' ingevoerd en speciale rechters in het vooruitzicht gesteld. Grote fraudeurs moeten naar de gevangenis kunnen blijven gaan”, besluit John Crombez.