Schepen van jeugd Lieven Meert (sp.a)  wil heel hard inzetten op het creëren van extra speel- en groene ontmoetingsruimtes voor jong en oud in onze deelgemeenten en wijken. Zo willen we ook in Neigem, langs de Brusselseheerweg het grote grasveld wat extra inrichten om het meer te laten gebruiken door kinderen om in te spelen, en ouders en grootouders om te genieten van het zicht van hun spelende kinderen, en om zelf petanque te kunnen spelen of elkaar te ontmoeten. En ook in het park van Meerbeke aan het Gemeenteplein wordt een nieuwe speeltuin gepland, met veel natuurlijke spelelementen en extra veel aandacht voor toegankelijkheid zodat ook kinderen met een beperking er gemakkelijk kunnen komen spelen.

Na de inspraakmomenten in Neigem en Meerbeke ging de jeugddienst samen met een ontwerper aan de slag en maakten we het eerste voorontwerp met veel groen, (extra bomen en hagen) , een petanqueterreintje en wat speeltoestellen. Beide plannen toetsen we nu af bij de buren (en hun kinderen en kleinkinderen) om het dan af te ronden.  De plannen zijn dus nog niet definitief en alle suggesties tot verbetering zijn welkom!