De nieuwe federale regering heeft de voorbije maanden altijd beweerd dat ze de geplande indexsprong zou koppelen aan de nodige sociale correcties om zo de laagste uitkeringen te ontzien. Premier Michel kondigde het in zijn beleidsverklaring als volgt aan: “De bedoeling is om de indexsprong voor de laagste inkomens te neutraliseren.” In de begrotingstabel stond hiervoor 127 miljoen euro ingeschreven. Er waren van bij het begin twijfels of dit budget echt zou volstaan om de minimumuitkeringen met 2% te verhogen om zo de indexsprong volledig te compenseren. Daarom ondervroeg sp.a-kamerlid Meryame Kitir Minister Kris Peeters hierover in de commissie sociale zaken. Uit het antwoord van Minister Peeters werd duidelijk dat de regering de indexsprong voor de laagste uitkeringen slechts voor de helft zal compenseren. Voor de werklozen komt er zelfs geen compensatie, zij verliezen dus 2% van hun uitkering. Meryame Kitir vindt deze ingreep beschamend: “Deze regering breekt opnieuw haar woord. De laagste uitkeringen krijgen, ondanks eerdere beloftes, toch de indexsprong op hun bord, want ze verliezen 1% van hun inkomen. Dit is een platte besparing op kap van de zwaksten in onze samenleving. Waar is nu het sociale gelaat van deze regering?” Oneigenlijk gebruik

Minister Peeters argumenteerde wel dat de welvaartsenveloppe ervoor zorgt dat de laagste uitkeringen de komende jaren zullen stijgen met 2%. Kitir vindt het niet gepast dat de welvaartsenveloppe wordt gebruikt als sociale compensatie voor de indexsprong: “Welvaartsaanpassingen zijn altijd bedoeld als een verhoging bovenop de index. Nu wordt de enveloppe gebruikt om terug te geven wat hen via de indexsprong wordt afgenomen. Dat is niet correct. De meerderheid wijst er in de debatten steevast op dat ze de welvaartsenveloppe, in tegenstelling tot de vorige regering, wel volledig wil toepassen. Maar in feite is dit oneigenlijk gebruik van deze middelen.” “Minister Peeters gaf bij het begin van zijn antwoord aan dat hij de ongerustheid van de mensen wil wegnemen. Door de besparingen toch te verhalen op de zwaksten in onze samenleving en steeds terug te komen op eerdere beloftes doet deze regering eigenlijk net het tegenovergestelde. Ik kan dan ook zeer goed begrijpen dat zoveel mensen in de komende weken hun ongenoegen en bezorgdheid willen tonen door op straat te komen.”, aldus Meryame Kitir.