Het pleintje aan het standbeeld van Justus Lipsius in de Bondgenotenlaan ziet er sinds enkele maanden helemaal anders uit, met aangename zitbanken en brede stoepen. Nu zijn er ook bomen aangeplant.

Sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan is het plein rond het standbeeld van Justus Lipsius op de Bondgenotenlaan deels autovrij geworden. “Dat gaf ons de kans om het plein om te vormen tot een aangename rustplek op de Bondgenotenlaan”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “Met succes, want heel veel bezoekers en inwoners gebruiken het plein met het nieuwe zitmeubilair graag om even te rusten, iets te eten of een praatje te slaan.”

Nu het plantseizoen gestart is, kan het plein verfraaid worden met een twintigtal bomen. “We hebben specifiek gekozen voor meerstammige bomen, van een groot formaat”, vertelt schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes. “Die zullen door hun speciale vorm en grillige stammen het pleintje nog mooier maken.” De bomen zullen ondergronds verankerd worden en niet met steunpalen, om het zicht op het plein en de bomen zelf niet te verstoren.  

De afdeling Groenbeheer koos voor amberbomen, die in de zomer mooie handvormige bladeren krijgen en in de herfst prachtig rood kleuren. “De amberboom is bovendien een goede ‘stadsboom’, zegt Robbeets. “Omdat hij goed gedijt in alle grondsoorten en weinig vatbaar is voor ziektes en insecten.”