Het college van de stad Mechelen besliste vandaag om het pleintje aan het dienstencentrum De Rooster in het Klein Begijnhof verkeersvrij te maken. “Het pleintje wordt vandaag te veel gebruikt als parkeerplaats. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op het pleintje waar ook veel kinderen spelen.

Vanuit de buurt kregen we dan ook verschillende vragen om het pleintje terug volledig verkeersvrij te maken. We zullen dit doen door de paaltjes terug te plaatsen en te zorgen voor bijkomende signalisatie met verkeersborden”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.

Tijdens de werken aan het Sint-Katelijne-Kerkhof was er een gedoogperiode voor wat betreft parkeren op het pleintje aan dienstencetrum De Rooster in het Klein Begijnhof. Nu deze werken zijn afgelopen kan er echter terug op het Sint-Katelijne-Kerkhof geparkeerd worden. “Verschillende buurtbewoners vroegen ons dan ook terecht om het pleintje aan het dienstencentrum De Rooster in het Klein Begijnhof terug verkeersvrij te maken”, aldus Karel Geys.

In het verleden werd het pleintje afgesloten met paaltjes. “We stelden echter vast dat deze telkens weer verwijderd werden. Een oplossing met vaste paaltjes is wel niet mogelijk omwille van de noodzakelijke toegang voor hulpdiensten. We gaan het pleintje dan ook afsluiten met verwijderbare paaltjes. Zowel de kant van de Heembeemd, als de toegang vanaf de Kanunnik de Deckerstraat als deze vanaf Sint-Katelijne-Kerkhof zal worden afgesloten”, zegt Karel Geys.

Aangezien er vandaag geen signalisatie staat die de toegang of het parkeren op het pleintje verbiedt, kan de politie niet optreden. “We gaan dan ook zorgen voor de nodige verkeersborden zodat de politie wél kan optreden bij overtredingen wanneer de paaltjes verwijderd worden en er toch geparkeerd zou worden", aldus nog Karel Geys schepen van Mobiliteit. In de nabije buurt worden twee nieuwe parkeerplaatsen voorzien.