Moyaers pleit voor het spelplezier van 22.000 amateurvoetballers

Vlaams minister Philippe Muyters heeft de kritische stemmen over zijn nieuw sportdecreet altijd weggelachen, met als wrang resultaat dat de hobby van 22.000 voetballers nu in gevaar is. Een monument als de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond krijgt geen subsidies meer, waardoor 665 liefhebbersclubs waar 22.000 voetballers hun hartje ophalen in de kou komen te staan. Zij hebben de keuze: ermee stoppen of de lidgelden drastisch verhogen, zodat het niet langer een sport is die toegankelijk is voor iedereen, laat staan voor de vele jonge voetballertjes wiens ouders geen dikke portemonnee hebben. Wie meerdere kinderen heeft en per kind tot 400 euro lidgeld moet betalen, is al gauw een half maandloon en meer kwijt. Wie kan dat zomaar op tafel leggen?

Volksvertegenwoordiger Moyaers heeft dit jaar als enige in de commissie sport tegen het decreet gestemd dat verplichte fusies oplegde. Hij vreesde voor een verschraling van het sportlandschap met een monopoliepositie van de unisportfederaties en het verliezen van de meerwaarde van de recreatieve sportfederaties wiens sterkte precies ligt in het bereiken van moeilijke doelgroepen De situatie van KVV vandaag toont aan dat hij gelijk had. De volksvertegenwoordiger vroeg dan ook uitdrukkelijk aan ministersr Muyters om een oplossing te zoeken voor de 22.000 spelers die vandaag in de kou staan.

De minister beloofde een gesprek met de KVV. Wordt vervolgd!