sp.a eist herziening fiscale amnestie

sp.a-Kamerleden Peter Vanvelthoven, Karin Temmerman en Johan Vande Lanotte trokken een jaar geleden met een verzoekschrift naar de Raad van State State om de interne richtlijn van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) over een nieuwe ronde fiscale regularisatie te laten vernietigen. Vandaag treedt de Raad van State hen bij.

Door een interne richtlijn van de BBI in samenspraak met de huidige regering liggen boetetarieven voor fraudeurs lager dan wat de wet voorziet. De auditeur van de Raad van State trad de drie sp.a parlementairen in het najaar al bij. Omdat minister Van Overtveldt geen voortzetting van de procedure heeft gevraagd kunnen met zekerheid zeggen dat de minister zich neerlegt bij het advies en de richtlijn van de BBI over fiscale amnestie vernietigd zal worden.

En daar laten de drie sp.a Kamerleden het niet bij. Ze eisen dat alle dossiers die behandeld werden volgens de interne BBI richtlijn, heropend worden en belast aan de wettelijke tarieven. Johan Vande Lanotte: “De minister heeft lagere tarieven toegekend dan de wet voorziet en wordt nu teruggefloten door de Raad van State. De logica is dat alle behandelde dossiers opnieuw worden onderzocht. De dossiers die een te laag boetetarief kregen, moeten opnieuw bekeken worden.” sp.a dient een resolutie in om het Rekenhof met een opdracht te belasten zodat kan becijferd worden over hoeveel dossiers het gaat en welke som de Belgische overheid misloopt door dit zwart geld aan veel te lage tarieven te beboeten.

In het licht van de huidige begrotingscontrole en het gat in de begroting van ruim 3 miljard, heeft de regering er alle baat bij om zwart geld niet onder de wettelijke tarieven te beboeten. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat fiscale zondaars de dans ontspringen, terwijl de regering haar eigen vooropgestelde begrotingsevenwicht maar blijft uitstellen.

Via deze link vindt u de integrale versie van de persnota