Robert Voorhamme vindt dat de politie steeds vaker focust op de Antwerpenaars als een potentiële bedreiging. ‘Herinner u het neerschieten van een 14-jarig meisje met een ‘Less Lethal Weapon’ en de gewapende inval in een crèche tijdens een sociale inspectie. Sinds het nieuwe stadsbestuur is aangetreden is er een ‘law and order’-cultuur gegroeid die leidt tot disproportioneel optreden. De tijd dat de Antwerpenaar zijn wijkagent als ‘een vriend’ kon beschouwen, is blijkbaar voorbij. De wijkagent is verdwenen, de gemoedelijke omgang tussen de politie en de bevolking ook. Het is ‘wij’ - de politie - tegen de burgers. Het gevolg daarvan is dat het politieoptreden niet meer in verhouding met de feiten is’, aldus nog Voorhamme. 

Burgemeester Bart De Wever voerde onlangs nog een procedure in voor agenten die moeten ingrijpen in jeugdinstellingen. Daar had sp.a al eerder op aangedrongen, precies om incidenten zoals het neerschieten van het 14-jarige meisje in de toekomst te vermijden. ‘We zijn tevreden dat het stadsbestuur via een omweg toch op onze vraag is ingegaan’, zegt Robert Voorhamme.

Ook inzake de bereikbaarheid van de politie wordt er nu ook rekening gehouden met de kritiek van sp.a. De Antwerpse politie gaat de eigen reorganisatie namelijk alweer bijsturen. De voorbije jaren werden veel politiekantoren gesloten, de openingsuren van andere kantoren werden beperkt en wie een aangifte wilde doen, moest een afspraak maken. sp.a heeft die maatregelen altijd bekritiseerd omdat ze goede contacten tussen bevolking en politie in de weg staan. En nu gaat het stadsbestuur zijn recente reorganisatie al evalueren.