Samen met de Antwerpse dierentuin geven experten toelichting over de beschermde diersoorten en leren de agenten hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke dieren.

De politiekorpsen in de provincie Antwerpen krijgen soms te maken met ontsnapte gevaarlijke dieren. Ook worden ze regelmatig geconfronteerd met vragen of klachten over de handel in exotische dieren. Om de agenten en ordehandhavers goed te informeren en voor te bereiden op mogelijke interventies richt het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), in samenwerking met de provincieAntwerpen en de Antwerpse dierentuin deze vormingssessie in.

Provinciaal gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu Rik Röttger benadrukt het belang van de opleiding: "Tijdens twee sessies leren agenten en ordehandhavers  over de inhoud van het Cites-verdrag.  Deze overeenkomst reglementeert de internationale handel in met uitsterven bedreigde dieren en planten.  Zo wordt bijvoorbeeld toegelicht welke dieren Europees beschermd zijn en welke documenten of certificaten nodig zijn. Die regelgeving is erg uitgebreid en gaat niet enkel over levende dieren, maar ook bijvoorbeeld over opgezette dieren, pelzen, veren of ivoor.”

Hoe herken en vang je gevaarlijke dieren?

Tijdens het tweede deel staat de praktijk centraal. Er wordt geleerd hoe je gevaarlijke dieren kan herkennen, hoe je ze kan vangen en waar je ermee terecht kan. Dieren zijn soms onberekenbaar, zeker als het gaat om wilde of exotische dieren. De praktijkles focust zowel op het omgaan met de gevaarlijke dieren alsop de eigen veiligheid en die van de burgers en op het welzijn van de dieren zelf.

Ondersteuning provincie aan ordehandhavers

Het PIH ondersteunt onder meer de lokale handhavers milieu en ruimtelijke ordening van gemeenten en politiezones van de provincie Antwerpen. “Het is de taak van de cel Handhaving om up to date te blijven met de  zeer dynamische wetgeving van milieu en ruimtelijke ordening, en om de lokale toezichthouders hierover te informeren”, licht PIH-directeur Vera Nelen toe. “Met deze ondersteuning zorgen we voor een optimale opvolging van de omgevingswetgeving in onze provincie. Maar we doen vanzelfsprekend veel meer, zoals onderzoek naar bodem- water en luchtverontreiniging of geluidsoverlast.”