Sommigen spreken na een moord of een moordpoging al gauw over het ‘Chicago aan de Schelde’. Vooraleer dergelijk overtrokken uitspraken te doen of bepaalde bevolkingsgroepen te viseren, is het aangewezen om de criminaliteitscijfers in Temse eens van naderbij te bekijken. De politiecommissaris stelt terecht dat die niet abnormaal afwijken van vergelijkbare kleine steden.   sp.a - Groen dringt daarom aan om op een volgende politieraad eens een update te krijgen van de criminaliteitscijfers in de gemeente om na te gaan of de prioriteiten in het beleidsplan in de politiezone Temse-Kruibeke nog correct zijn.

In elk geval benadrukt sp.a- Groen Temse dat de Scheldegemeente een aangename én veilige gemeente is en blijft en dat het helemaal niet aan de orde is om te spreken van ‘probleemwijken’, zoals sommigen ten onrechte suggereren. Gemeente- en politieraadsleden Bert Bauwelinck en Martine Verheyden zijn afkomstig uit - én woonachtig in de betrokken wijk en ze wijzen er op dat dit altijd een aangename én veilige wijk was en is. Uiteraard leggen zij hun oor te luisteren bij de omwonenden en als er een onveiligheidsgevoel zou zijn, dan willen zij daar ernstig mee omgaan. Vandaar dat ze op de komende politieraad een objectief debat aan de hand van concrete cijfers inzake criminaliteit en overlast vragen.