Op de Politieraad van de politiezone Rupel (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle) van 24 mei werd door de sp.a verkozenen zeer duidelijk stelling genomen inzake de plannen om te fusioneren met de politiezone Mechelen-Willebroek. 

De publieke uitspraken hierover door Booms burgemeester en politievoorzitter Jeroen Baert (N-VA) waren niet gedekt door de politieraad. Een fusie heeft zelfs nooit op de agenda van deze raad gestaan!

Op de bewuste Politieraad van 24 mei werd door sp.a fractieleider Peter De Ridder het ontslag van Baert als politieraadsvoorzitter geëist, omdat hij achter ieders rug om eigengereid het initiatief nam voor deze fusiegesprekken. Daarnaast werd door sp.a gevraagd om de besprekingen voor een eventuele fusie uit te stellen tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Zo kunnen deze los van enige electorale bijbedoelingen van Baert gevoerd worden en kan er op een rationele manier naar de situatie worden gekeken. De onrust die Baert veroorzaakte bij de medewerkers van de politiezone Rupelstreek kan zo ook enigszins worden getemperd.

De CD&V raadsleden toonden trouwens eveneens, via een voorgelezen brief, hun ongenoegen bij deze gang van zaken. De N-VA leden hulden zich in stilzwijgen. 

“We zijn tevreden dat het politiecollege vandaag , een week later, onze conclusies volgt en Baert aan de kant zet als voorzitter. Ons voorstel om mogelijke fusiegedachten te bevriezen tot na de verkiezingen van 2018 wordt nu uiteindelijk ook gevolgd door de burgemeesters van de zone.”

Peter De Ridder, politieraadslid Boom

Goede dienstverlening moet enige prioriteit zijn

sp.a Rupelstreek verwacht van de burgemeesters van de politiezone dat ze, net als het politiepersoneel, de dienstverlening aan de burger centraal stellen. Geen foliekes, maar dagelijks werken aan een nog beter korps, aan nog beter communicatie met de burgers, aan een veilige en aangename streek.

sp.a Rupelstreek hoopt dat het ontslag van Baert kan zorgen voor de nodige rust en stabiliteit in het korps. Zowel het personeel als de bevolking hebben daar recht op. 

Kanttekening

“Om het herstel van sereniteit alle kansen te geven heeft de voorzitter van het politiecollege Jeroen Baert op eigen initiatief tijdens een voorafgaandelijke vergadering aan de politieraad (24 mei 2017) voorgesteld zijn functie van voorzitter ter beschikking te stellen wat op het politiecollege van 30 mei 2017 werd geformaliseerd.”

Uit het persbericht van de Politiezone Rupel

Het persbericht van de zone dat vandaag op hun website werd gepubliceerd zou best worden aangepast : het past niet dat een politiezone in haar publieke communicatie onwaarheden verteld. Het ontslag van Baert was NIET beslist vlak voor de Politieraad van 24 mei maar is een gevolg van de tussenkomst van sp.a Rupelstreek op deze Raad. Op deze Raad heeft geen enkele van de burgemeesters zich in deze zin uitgelaten en heeft Baert himself zelfs verschillende keren net het tegenovergestelde gezegd.