Dit zijn de cijfers:


Als we de cijfers van augustus 2015 vergelijken met augustus 2014, blijkt dat de stijgende trend zich wellicht voorzet en 2015 opnieuw hoger zal afklokken dan 2014. In 2014 waren er immers tot en met augustus 29 opdrachten en 53:43 vlieguren, terwijl er dit voor 2015 al respectievelijk 32 en 78:20 zijn.

 

“De cijfers bevestigen wat veel Antwerpenaren aanvoelen: de politiehelikopter cirkelt meer boven de stad dan ooit tevoren”, zegt Wassenberg. “Wat me vooral verontrust, is dat uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat er op geen enkele manier inzicht kan worden verschaft over het nut van de helikopterinzet”. 

“Helikopterinzet is zoals cameratoezicht, een hoogtechnologische en dure aanvulling bij menselijk politiewerk,”zegt Wassenberg. “In tegenstelling tot de evaluatierapporten van het cameratoezicht, blijkt uit dit antwoord dat er op geen enkele manier gestructureerd inzicht kan worden verschaft over het nut van helikopterinzet. Nochtans heeft de helikopter een directe impact op het veiligheidsgevoel van mensen in de buurt waar de helikopter opereert. Wie merkt dat een helikopter langdurig en laag over zijn buurt cirkelt, begint zich immers vragen te stellen.”

“Wij betwisten het nut van de heli-inzet niet”, zegt Wassenberg. “Maar we vragen wel om duidelijk te maken of die verhoogde inzet wel nodig en nuttig is. Pas dan kan er een draagvlak gecreëerd worden bij de bevolking voor dit toch wel forse bewakingsinstrument. Blijkbaar opereert ook hier de Antwerpse politie blind. Dat tekent het veiligheidsbeleid van dit bestuur: veel spierballengerol en uiterlijk vertoon, maar geen antwoorden op de vraag of dat effectief de veiligheid bevordert. Als je niet voldoende inzet op data-analyse, krijg je niet alleen gegoochel met verkeersongevallenstatistieken maar ook ideologisch aangestuurd politiewerk”.

Het zou al erg helpen mocht de politie naar Nederlands voorbeeld via twitter de vriendelijkheid willen hebben, waar het kan, te berichten over de heli-inzet op bepaalde tijdstippen zodat de mensen tenminste weten wat de helikopter boven hun hoofd aan het doen is,” aldus nog Toon Wassenberg.