Op 16 april werd een nieuwe partij opgericht in Brussel : “Pro Bruxsel“.

Ze noemen zich tweetalig en verdedigers van de specifieke belangen van de Brusselaars en zijn hevige voorstanders van een eigen regionale identiteit, wat dat ook mag zijn.Bij de stichtende leden vinden we Schaarbekenaar Eddy Van Cleemputte terug.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 was hij nog onafhankelijk Nederlandstalig kandidaat met uitgesproken FDF-sympathieën op de lijst van Bernard Clerfayt.

Hij werd niet verkozen en dus later door Clerfayt voorgesteld als Nederlandstalig gecoöpteerd lid in de politieraad Schaarbeek-Evere-St-Joost.
sp.a Schaarbeek en andere Schaarbeekse partijen stelden zich heel wat vragen over de rechtmatigheid van zijn kandidatuur, omdat hij immers steeds als Franstalige geboekt stond bij de burgerlijke stand.

Het is niet wettelijk om dan als Nederlandstalige te zetelen. Dit is een Brussels compromis dat dient om een duidelijke situatie te creëren in de politiek en het positief samenwerken van Franstaligen en Nederlandstaligen in goede banen te leiden. Hier dus niets van dat.

Dus stapt Eddy Van Cleemputte, het onafhankelijk door de MR-FDF gesteund politieraadslid, in feite over naar een andere partij. Hij is daarmee de eerste mandataris van Pro Buxsel. Dezelfde Eddy is daarenboven ook 3de opvolger voor de gemeenteraad. Weldra zelfs 2de, doordat gemeenteraadslid Fabienne De Dyn (ex-Ecolo, nu FDF) naar zuid-Frankrijk verhuist om er potten te gaan bakken.

Het is niet denkbeeldig dat Eddy weldra in de gemeenteraad terecht komt. Bij de MR in Schaarbeek zijn ze niet overdreven enthousiast over deze pirouettes. Het lijkt alsof Clerfayt de controle over zijn wispelturige achterban verliest.

Want Eddy was voor Bernard Clerfayt meer dan de schertsfiguur die de meeste Nederlandstalige inwoners van Schaarbeek in hem zien. Eddy slaagde er immers in ook zijn zoon via Clerfayt te laten benoemen als beheerder van de huisvestingsmaatschappij ‘De Schaarbeekse Haard’. Wellicht wil Clerfayt tegen het jaar 2012 een eigen kandidaat Nederlandstalige Schepen opleiden om Luc Denys te kunnen dumpen.

foto: Brussel deze week