Burgemeester Clerfayt probeert FDF Vlaming in de politieraad te coöpteren.

De politiezone Schaarbeek  is de enige zone waar de aanstelling van het gegarandeerd aantal Nederlandstalige raadsleden nog niet is gebeurd. Tijdens de politieraad van maandag 25 juni stond de coöptatie van 3 Vlamingen in de politieraad op de agenda.  De stemming werd echter verdaagd naar de volgende raad in het najaar omwille van 2 bezwaren:

-  een kandidaat uit Evere ontbrak aan het kandidatenlijstje

- Eddy Van Cleemputte de zgn Vlaamse kandidaat op de MR-FDF lijst van Clerfayt heeft niet de Nederlandstalige taalaanhorigheid en komt dus niet in aanmerking voor coöptatie.   Het was Jean-Pierre Van Gorp (PS) die de raadsleden hierop attendeerde.

Ondertussen heeft de conferentie van Vlaamse schepenen beslist om de Minister van Binnenlandse Zaken om uitleg te vragen. Schaarbeek is de enige zone waar de aanstelling van Nederlandstaligen zo lang aansleept. Administratieve problemen van documenten e.d. moesten door de "organisatoren" in orde gebracht worden vooraleer de Raad plaats had. In al de andere zones blijkt dit reeds sinds geruime tijd in orde te zijn.