De politieraad komt samen op woensdag 10 oktober om 18u30 in de Raadzaal op de eerste verdieping van het Gemeentehuis. Tijdens de vorige raadszitting heeft Burgemeester Clerfayt, met steun van meerderheidspartner Groen!,  geprobeerd om een FDF Vlaming in de politieraad te coöpteren. Woensdagavond 10/10 kwam hierrond duidelijkheid.

Lees ook het artikel hierover op Brusselnieuws:  http://www.brusselnieuws.be

Politieraad kiest FDF-Vlaming,  donderdag 11 oktober 2007


Ter herinnering

De politiezone Schaarbeek  was de enige zone waar de aanstelling van het gegarandeerd aantal Nederlandstalige raadsleden nog niet gebeurd was. In al de andere zones blijkt dit reeds sinds geruime tijd in orde te zijn en kan de politieraad geldig functioneren.

Tijdens de politieraad van maandag 25 juni stond de coöptatie van 3 Vlamingen in de politieraad op de agenda.  De stemming werd echter verdaagd naar het najaar omwille van 2 bezwaren:

 

- een kandidaat uit Evere ontbrak aan het kandidatenlijstje

- Eddy Van Cleemputte de zgn Vlaamse kandidaat op de MR-FDF lijst van Clerfayt heeft niet de Nederlandstalige taalaanhorigheid en komt dus niet in aanmerking voor coöptatie.   Het was Jean-Pierre Van Gorp (PS) die de raadsleden hierop attendeerde. 

Eddy Van Cleemputte zou de voorbije maanden geprobeerd hebben om de nodige handtekeningen van Vlamingen te verzamelen om een geldige kandidatuur te kunnen indienen.  Indien hij daarin geslaagd is gaat GROEN! hem geen duimbreed in de weg leggen.

Ondertussen had de conferentie van Vlaamse schepenen beslist om de Minister van Binnenlandse Zaken om uitleg te vragen.