Vandaag brengen een aantal regionale kranten heugelijk nieuws. Het pop-up reglement van de stad werpt zijn vruchten af en de eerste pop-up winkels openen de deuren. De schepen van economie haast zich om zich op de borst te kloppen? Terecht?


Reeds in 2016 had sp.a een voorstel voor pop-up winkels voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee wou sp.a leegstaande winkelruimtes omvormen tot ondernemerskansen voor gedreven Ronsenaars. Plekken waar ze een verfrissend concept kunnen uitproberen, zonder een molensteen rond de nek te hebben indien het niet aanslaat. Steden als Mechelen hadden toen al de mogelijkheden van pop-up aangetoond. Toch toonde men zich toen niet gewonnen voor het idee. Zowel de meerderheid als Vlaams Belang kelderden het voorstel (zie artikel https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160204_02110175). Dit zou niet niet werken. De echte oplossing lag volgens hun in het slopen van kleine panden en creëren van grotere panden. De realiteit vandaag is dat de pop-up winkels er wel komen terwijl de nieuwe grote panden leeg blijven staan.


We zijn dan ook blij dat de meerderheid finaal het geweer van schouder heeft veranderd en zich achter het idee van pop-up winkels heeft geschaard. De eerste twee pop-up invullingen tonen aan dat de formule er effectief in slaagt om mensen met een concept over de streep te trekken. Minder tevreden zijn we over het feit dat enkel privé panden hiervoor worden aangewend en de stad zijn eigen panden (of die van de bouwcoöperatieve en/of de Nieuwe Haard) niet inzet in dit kader. Daardoor zijn het aantal panden beschikbaar volgens de eigen website van de stad behoorlijk klein, terwijl er onze winkelstraten nog steeds te veel leegstand kennen. Men eist een inspanning van de privé terwijl men de eigen panden aan het reglement onttrekt. Dit is te gek voor woorden. Waarom wordt bijvoorbeeld de grote winkelruimte beneden de Wijnstraat die reeds maandenlang leeg staat niet in pop-up aangeboden?


We roepen het bestuur dan ook op om deze eerste bemoedigende signalen aan te grijpen om nogmaals haar beleid aan te passen en volop de kaart van jonge ondernemers te trekken. Starters die onze handelskern opnieuw levendig maken, verdienen een duwtje en de rug en een extra bescherming. Laten wij die dan ook geven.