Bijna twee jaar geleden diende sp.a Ronse een voorstel om leegstaande panden tegen een verlaagde huurprijs ter beschikking te stellen van lokale starters. Ons idee voor een pop-up reglement werd toen door de meerderheid weggelachen. De geslaagde voorbeelden in andere steden, hebben de meerderheid echter tot andere inzichten gedwongen. Twee jaar na ons voorstel, komt de meerderheid eindelijk met een eigen pop-up reglement.


Het reglement komt er samen met nieuwe visie op het commercieel centrum waarin men niet langer uitgaat van louter retail, maar men volop gaat voor zichtbare bedrijvigheid. Sp.a steunt die nieuwe visie omdat we ervan overtuigd zijn dat ook ateliers van kunstenaars of softe horeca kunnen bijdragen aan een levendige handelskern. Ook de strengere belasting op leegstand en oneigenlijk gebruik is iets waar we zeker achter te staan. Voor ons part had het gerust nog wat strenger mogen zijn door de vaststelling van de leegstand verschillende keren per jaar te laten gebeuren. Nu kan een pand maar liefst twee jaar leeg staan vooraleer de eigenaar belast wordt.

Wel betreuren we dat het bestuur in haar pop-up reglement niet meer de kaart van jonge starters heeft getrokken. Eigenaars van één of twee winkels die voor de soldenperiode of tijdens de feesten tijdelijk hun afzetmarkt willen vergroten, kunnen eveneens inspelen op het nieuw reglement. Goed voor het opvullen van de winkelstraat, maar volgens ons niet de goede weg naar een duurzame oplossing. We hopen in elk geval dat de stad haar eigen panden meer gericht aan starters zal aanbieden. Ook een gratis begeleidingstraject waarbij in samenwerking met de Unie der Handelaars of UNIZO starters worden ondersteund, lijkt ons wenselijk. Op die manier vergroten we de kans dat starters ook blijvers worden.

Laat ons vooral tevreden zijn dat het bestuur eindelijk een aantal stappen onderneemt om de leegstand van het commercieel centrum tegen te gaan. Hopelijk grijpen heel wat lokale ondernemers deze mooie kans.