Annelies Storms en Historische Huizen Gent zijn op zoek naar een kandidaat die tijdens het fotofestival 80 Days of Summer een tijdelijke pop-up horecazaak wil uitbaten in de tuin van het Hotel d’Hane Steenhuyse. 

Hotel d’Hane Steenhuyse is een achttiende-eeuws hotel de maître, gelegen in de Gentse Veldstraat. Weinig mensen weten echter dat er achter de drukke winkelstraat een stadspaleis schuilt. Nochtans beschikt het pand over een mooie binnentuin, die via een publieke toegangsweg zowel vanuit de Veldstraat als vanuit de Korte Meer toegankelijk is.

 “De locatie heeft het potentieel om een open ontmoetingsplek te worden, waarbij de tuin een oase van rust vormt tussen de drukke winkelassen in het centrum en de vele culturele huizen aan het water”, aldus Annelies Storms. “Dat kan een unieke dimensie geven aan een bezoek aan de Gentse binnenstad.”

Historische Huizen Gent wil het gebouw bij een breder publiek bekendmaken via een gecombineerde culturele en economische activiteit. Als test mag de pop-up zomerbar zijn tenten opslaan in de tuin van het pand. De pop-upruimte blijft dus buiten het historische pand, maar zet de troeven van de locatie wel in de kijker.

Het is de bedoeling dat de pop-up bar laagdrempelig is, aansluit bij het imago van Historische Huizen Gent en een kwalitatief en gevarieerd aanbod uitwerkt dat de sfeer en het karakter van deze plek versterkt. De uitbating moet optimaal in relatie staan met het 18de-eeuwse karakter van het pand, maar wel met een hedendaagse betekenis voor een zo breed mogelijk publiek”, legt Annelies Storms uit.

De zomerbar opent van 30 juni tot en met 17 september 2017, tijdens het fotofestival '80 Days of Summer'. Dit tweejaarlijks initiatief laat bezoekers via een stadsparcours bekende en minder bekende historische plekken ontdekken met verrassende fotografiereeksen in een originele setting: een treffende dialoog tussen de locaties en de beelden. Tijdens de eerste editie kon het festival rekenen op 23.000 bezoekers. Met de foto’s van Erwin Olaf was Hotel d’ Hane Steenhuyse toen een absolute trekpleister.

Geïnteresseerde uitbaters voor de pop-up zijn op 2 mei welkom voor een voorafgaand plaatsbezoek. Nadien kunnen ze een offerte indienen. De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van zowel inhoudelijke als financiële criteria. De projectinformatie, de voorwaarden waaronder de concessie zal worden verleend en de voorwaarden van de bieding zijn beschreven in een bestek. Dat bestek kan opgevraagd worden via historischehuizen@gent.be.