De stad Leuven wil opnieuw een grote sprong voorwaarts nemen in het toegankelijker maken van de Leuvense horeca- en handelszaken. De komende maanden staan er heel wat acties op til. De stad gaat van start met een duidelijk signaal binnen het eigen initiatief Popstart.

Eerder dit jaar lanceerde Leuven Popstart, dat betaalbare pop-upruimte voor starters wil creëren en tegelijk leegstand in de winkelstraten wil tegengaan.  Drie starters kregen de kans om hun concept uit te werken in twee pop-uppanden in de Diestsestraat, namelijk Artisan Hub, Gintermezzo en SMTH Smooth. Deze twee zaken krijgen nu ook van de stad Leuven een gratis oprijplaat voor rolstoelen in bruikleen en tips over het inrichten van een optimaal toegankelijke zaak met aandacht voor de omgang met een divers klantenbestand.

“De toegankelijkheid van handelszaken is nog steeds een werkpunt in Leuven. Daarom zetten we in op nieuwe acties om die toegankelijkheid te verbeteren. Als stad willen we het goede voorbeeld geven bij eigen initiatieven. Toegankelijkheid kan immers een meerwaarde zijn voor heel wat bezoekers, bijvoorbeeld ook senioren of ouders met kinderwagens. We hopen andere handelaars te inspireren en de komende maanden samen aan de kar te trekken”, aldus Erik Vanderheiden, schepen van handel.

Ook de komende maanden staan er tal van acties op stapel. “We leggen de focus op het in kaart brengen van de toegankelijkheid van alle Leuvense handelszaken, met een specifieke aandacht voor toegankelijke toiletten”, zegt schepen van gelijke kansen en diversiteit Denise Vandevoort. Die info wordt verzameld in een app ‘On Wheels’. Gebruikers van de app kunnen ook zelf informatie toevoegen.

“Daarnaast proberen we de toegankelijkheid te verbeteren met initiatieven zoals vandaag in Popstart. Hiervoor zullen we nauw samenwerken met enkele handelaarsverenigingen”, besluit Vandevoort.

Erik Vanderheiden

schepen van communicatie, sport, handel en landbouw


Call %Erik Vanderheiden% phone Call %Erik Vanderheiden% Mobile phone Send Email to %Erik Vanderheiden%
Denise Vandevoort

schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, diversiteit, gelijke kansen en Noord-Zuidwerking


Call %Denise Vandevoort% phone Call %Denise Vandevoort% Mobile phone Send Email to %Denise Vandevoort%
Evert Thys

adviseur horeca


Call %Evert Thys% phone Call %Evert Thys% Mobile phone Send Email to %Evert Thys%
Dorien Meulenijzer

adviseur toegankelijkheid


Call %Dorien Meulenijzer% Mobile phone Send Email to %Dorien Meulenijzer%