Sinds juni vorig jaar (2016) kunnen startende ondernemingen en horeca uitbaters (door een nieuw decreet) een bijzonder huurregime onderhandelen met verhuurders van handelspanden, met een duurtijd van maximaal één jaar, en zonder dat de verhuurder riskeert dat het korte huurcontract wordt bestempeld als een handelshuurovereenkomst. Dat is de zogenaamde pop-up huur. In Gent is niet duidelijk hoeveel verhuringen er inmiddels in dit korte termijn segment zijn gebeurd. Raadslid Greet Riebbels (sp.a) ondervroeg schepen van middenstand Peeters over dat thema. Gent heeft geen inkijk in de registraties van dergelijke huurcontracten, zei de schepen. Het is alleen duidelijk dat er 45 pop up horeca initiatieven passeerden via het horecaloket in 2016.

De stad voert wel een eigen gecombineerd stimuleringsbeleid tov leegkomende handelspanden, en tov kandidaat-middenstanders. Eigenaars die hun pand langer dan 1 jaar hebben leeg staan krijgen actief informatie over de mogelijkheden, ook over het nieuwe decreet. De dienst economie doet aan matchmaking tussen verhuurders en huurders. En er zijn aansporingen via verfraaiingssubsidies en fiscale stimuli.

Riebbels wees erop dat sommige gemeentebesturen hun leegstand in de winkelstraten proberen te bestrijden door zelf korte huurcontracten af te sluiten en vervolgens zelf passende kandidaat uitbaters te zoeken en te begeleiden.