sp.a fractievoorzitter Anne Schiettekatte informeerde nog maar eens bij de schepen van mobiliteit naar de mogelijke realisatie van een bijkomende tramhalte aan de voorzijde van het UZ kant De Pintelaan. Deze tramhalte is van groot belang voor de nabij gelegen handelaars. Hun ongenoegen was/is terecht groot.

Dat “de aanhouder wint!” en “hoop doet leven” blijkt uit bijgaand antwoord dat Anne Schiettekatte ontving van schepen Watteeuw (zie brief hierna). De Lijn zou nu toch bereid zijn het dossier te herbekijken en verder onderzoek te doen naar de impact op de verkeersdoorstroming. Met deze stellingname van de Lijn verhoogt de realisatiekans aanzienlijk.

Bedankt Anne, bedankt schepen, beiden bedankt voor de goede opvolging van dit voor Gent belangrijk dossier. Kunnen meewerken en samenwerken met positief resultaat deed Anne stralen bij het lezen van de brief.… en terecht!