Ondertussen zo’n 3 jaar geleden werd het subsidiereglement voor etnisch-culturele activiteiten en -projecten goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan werd in de commissie Welzijn dit vernieuwde ondersteuningsbeleid inzake diversiteit in onze stad (positief) geëvalueerd. “Ik wil, zoals blijkt uit het dossier, onze Schepen Resul Tapmaz graag feliciteren met deze meer dan geslaagde reorganisatie.” Zo begon gemeenteraadslid Mieke Bouve (sp.a) haar tussenkomst bij het voorliggend nieuw subsidiereglement. Mieke Bouve verder: “Toegegeven, weinigen geloofden 3 jaar geleden in deze hervorming. Ook ikzelf had twijfels bij de ingrijpende keuze om de betrokken zelforganisaties rechtstreeks te gaan subsidiëren. Achteraf blijkt nu dat de standvastigheid van de schepen t.o.v. subsidiëring via de federaties van koepelorganisaties, een juiste keuze was.  Maar ook de laagdrempelige open ondersteuningspunten in IN-Gent vzw en in De Centrale kunnen goede resultaten voorleggen. Belangrijk hierbij vind ik de keuze voor meer rechtstreeks contact met de basis, de betrokken mensen zelf. Dit gebeurt nu via het organiseren van netwerkmomenten met de basisorganisaties. Op deze wijze kan - niet onbelangrijk - met de verschillende levensbeschouwelijke stromingen beter van gedachten gewisseld worden. Zeer positief, want praten en luisteren naar mekaar vind ik al een deel van de oplossing in onze diverse samenleving. Tenslotte werd deze rechtstreekse vertegenwoordiging ook doorgetrokken in de adviesraad @rem. De toegevoegde lijst met projecten die de afgelopen drie jaar werden betoelaagd weerspiegelt een diverse opsomming van aanvragers en behandelde thema’s. Dit was van in den beginne de bedoeling. Wat mij betreft, kan de beleidsbijsturing dan ook geslaagd genoemd worden. Schepen Tapmaz, ondanks het protest bij de start van deze ingrijpende wijziging, bleef u ‘in tegenstroom’ uw geloof in de hervorming doordrukken, nu blijkt niet zonder succes. Op basis van deze voorliggende goede resultaten, herhaal ik dan ook graag namens de sp.a fractie onze welgemeende felicitaties. Doe zo voort!”