Fractievoorzitter Anne Schiettekatte (sp.a):

Burgemeester, collega’s,

Natuurlijk hadden we Piet hier vandaag liever in ons midden gehad.  Dan hadden we hem rechtstreeks kunnen huldigen en hem nog eens in zijn gekende flamboyante  stijl bezig kunnen zien.  Want, collega’s, als we eerlijk zijn:  wie genoot niet van zijn welsprekendheid, die woordenvloed, en zijn bijna theatrale optredens, niet alleen als strafpleiter in de rechtbank, maar ook als raadslid, schepen en voorzitter van de provincieraad.  

Het feit dat we nu aan Piet Van Eeckhaut de titel van ‘Ereschepen‘  toekennen herinnert ons allemaal aan het onverwachte en veel te vroege overlijden tijdens zijn vakantie in Turkije, ondertussen al bijna 4 jaar geleden.

Vandaag is opnieuw een moeilijk, maar tegelijk toch ook een mooi moment voor de familie en zijn vele vrienden.  Ook voor de gemeenteraadsleden en in het bijzonder de sp.a fractie waarin hij zovele jaren actief was, is dit een belangrijk feit.

Piet was met zijn scherpe pen én stem voor velen een voorbeeld van rechtschapenheid, ook voor mij.  Wij zullen ons Piet blijven herinneren als de stafhouder die zijn stempel drukte op de Gentse balie en als de schepen die in Gent de aanzet gaf tot een vooruitstrevend cultuur-  en onderwijsbeleid.  

Piet Van Eeckhaut groeide op in een Aalsterse arbeiderswijk . Zijn vader werkte bij de spoorwegen, zijn moeder was een bonnetteriearbeidster.  Piet was dus een kind van de democratisering van het onderwijs. Hij is dit nooit vergeten.

Collega’s, 20 jaar dominant actief zijn in de politiek, verdient onze dank en waardering.  De sp.a fractie zal met volle overtuiging en heel veel respect de toekenning van de titel van ‘Ereschepen’ aan Piet Van Eeckhaut goedkeuren.

Laat deze officialisering van onze erkenning een steun zijn voor de familie en vrienden, maar ook een voorbeeld voor alle anderen die nog hun eerste stap in de politiek moeten zetten.

In naam van mijn fractie: bedankt en proficiat Meester en Kameraad Piet Van Eeckhaut.