‘We zien we dat bepaalde doelgroepen ondervertegenwoordigd zijn. Dit terwijl sport een verbindende kracht kan hebben en een grote impact heeft op de persoonlijkheidsontwikkeling,’ stelde Guy Reynebeau. ‘Onder meer kinderen in armoede, personen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking vinden we te weinig terug de participatiecijfers van het sportaanbod van de Stad Gent’.

‘Er wordt serieus op gewerkt’ antwoordde Resul Tapmaz ‘ik geloof sterk in het potentieel van sport als maatschappelijke hefboom en heb er een beleidsprioriteit van gemaakt.’ Recente maatregelen zijn onder meer het opstarten van een g-sportaanbod vanuit de Stad Gent, het zorgen voor meer diversiteit bij de deelnemers van de sportkampen en -cursussen via toeleiding door welzijnspartners en een laagdrempelig systeem van opleiding voor de lesgevers.

‘De Sportdienst is sinds het voorjaar van 2017 bezig met de Gelijke Kansen Methodiek, een doorlichting om opportuniteiten en drempels voor meer gelijke kansen in kaart te brengen,’ aldus de sportschepen. ‘Ik zal, naar aanleiding van deze doorlichting, binnenkort een nota presenteren rond gelijke kansen binnen de sportwereld en hoe de Sportdienst daarvan de motor kan zijn. De zorg voor meer diversiteit en toegankelijkheid moet een automatische reflex worden.’