Nog teveel leerlingen verlaten het secundair onderwijs zonder diploma.

Provincie Oost – Vlaanderen geeft aan scholen projectsubsidies om ervoor te zorgen dat leerlingen meer kans op slagen hebben en beter voorbereid kunnen beginnen aan de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

Peter Hertog, gedeputeerde van onderwijs: Voor het tweede jaar op rij werd over alle netten heen verschillende samenwerkingen op touw gezet. Samenwerkingen die de slaagkansen van jongeren vergroot, maar ook het schoolteam versterken. Projecten die een vast plek krijgen in de scholen, en die mogelijks breder worden uitgerold naar meerdere scholen in Oost Vlaanderen.

39 projecten werden door de Provincie goed bevonden. De helft van de projecten voorziet in een samenwerking met externe deskundige organisaties, hoge scholen of lokale besturen.

7 projecten zijn afkomstig uit het Waasland.

De projecten uit het Waasland zijn goed voor een totale subsidie van € 76665.

Scholengemeenschap Beveren – Bazel ( samenwerkingsverband Beverse Secundaire scholen).

Werken aan het welbevinden van ex- OKAN ( Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers) leerlingen.

Lokaal Overlegplatform (LOP)Lokeren Secundair. 

Het doorbreken van de negatieve spiraal in risicoklassen. Plus project: Positieve Leermotivatie Uitdagend Stimuleren.

GO! Medisch Pedagogisch Instituut Kompas Sint Niklaas.

Uitwerken van een leesmethode om leerlingen met autisme begrijpend te leren lezen, en dus hun slaagkansen te vergroten.

Buitengewoon Secundair Onderwijs VTS3 te Sint Niklaas.

Sociale competenties ontwikkelen om met een succes een werkplek te vinden/houden voor leerlingen met autisme.

Stad Sint Niklaas.

Ongekwalificeerde uitstroom bestrijden door integraal  en netoverschrijdend te werken met alle scholen in Sint Niklaas.

GO! Medisch Pedagogisch Instituut Kompas Sint –Niklaas ( i.s.m.diverse basisscholen uit de provincie).

Implementatie van ijsbergrekenen, dat ervoor zorgt dat kinderen liever rekenen en dat ze rekenen beter begrijpen, in 50 tal scholen ( kleuter tot secundair, maar in hoofdzaak lagere scholen).

Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Waas & Dender te Sint Niklaas ( i.s.m.secundaire scholen uit de regio Dendermonde).

Project om voortijdig schoolverlaten te verminderen en leerlingen ondersteunen een positieve studiekeuze te maken.