De internationale campagne voor de vernietiging van nucleaire wapens (ICAN) heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. “Een zeer terechte winnaar”, reageren sp.a-parlementsleden Tine Soens en Dirk Van der Maelen. “Deze campagne is er voor het eerst in de geschiedenis in geslaagd onderhandelingen op te starten om nucleaire wapens te verbieden. Het resultaat was overweldigend: 122 VN-lidstaten ondertekenden het internationaal verbodsverdrag op kernwapens. Nu ons land nog.”

ICAN-campagne loodrecht tegenover Trump-kamp

Sp.a roept de Belgische regering op om dit signaal van het Noors Nobelcomité niet te negeren. “Afgelopen jaar hebben we rond kernwapens zowel de mooiste als de meest afschuwelijke kant van de medaille gezien. Er staan twee kampen loodrecht tegenover elkaar. Het ene kamp vindt kernwapens noodzakelijk om de wereld veilig te houden, het andere vindt dat de wereld pas veilig zal zijn als alle kernwapens weg zijn. Donald Trump heeft het conservatieve kamp nieuwe energie gegeven door de akkoorden met Rusland voor de afbouw van beide kernwapenarsenalen te annuleren. Trump wil er opnieuw meer aanmaken en dreigt in tussentijd al maandenlang om Noord-Korea te vernietigen. Vandaag nog liet Trump weten dat hij de stekker uit het Iran-akkoord rond nucleaire wapens wil trekken. Gelukkig was er dit jaar een tegenreactie van de rest van de wereld met een duidelijke boodschap: ‘voor ons zijn kernwapens illegaal en wie ze wel heeft, is in strijd met het internationaal recht.’ Deze boodschap werd omgezet in een verdrag dat twee derden van de wereld ondertekende. Het verbodsverdrag ligt nog steeds open ter ondertekening.”

Als België het verdrag ratificeert is het kandidaat voor Nobelprijs 2018

“Onze regering was niet aanwezig op de onderhandelingen en tekende niet, uit solidariteit met de NAVO. Binnen de NAVO zweert men bij een geleidelijke verwijdering van de kernwapens en dit al sinds 1968. Die aanpak heeft lang zijn nut bewezen, maar sinds enkele jaren is de rek er helemaal uit. Het aantal staten die kernwapens bezitten is alleen maar toegenomen, met Noord-Korea als laatste nieuwkomer. Deze Nobelprijs betekent een enorme duw in de rug van een nieuwe beweging die de treuzelende houding van de kernwapenstaten beu is. Wij vragen onze regering dit verdrag te ratificeren en een plan in te dienen tot verwijdering van onze kernwapens in Kleine Brogel. Laat ons meestappen in de internationale campagne en zo zelf een gooi doen naar de Nobelprijs voor de Vrede in 2018”, besluiten Soens en Van der Maelen.