In het juridisch advies dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bestelde, staat bovendien zwart op wit dat Vlaanderen wel degelijk bevoegd is om die praktijktesten uit te voeren. In datzelfde advies staat verder dat praktijktesten effectief bijdragen tot een oplossing.

“Uiteraard zijn praktijktesten alleen geen wonderoplossing om discriminatie uit de wereld te helpen. Maar ze zijn wel een noodzakelijke aanvulling op het beleid. Meer nog: praktijktesten zijn een essentieel onderdeel van de oplossing. Het is een kwestie van gezond verstand om die praktijktesten in te voeren om discriminatie vast te stellen én aan te pakken.”

Lees hier meer over ons voorstel van decreet om praktijktesten mogelijk te maken.