“Door een premie van 1.000 euro in te voeren voor mensen die hun oude, vervuilende wagen laten slopen kunnen we een pak vervuilende wagens versneld van de weg halen”, zegt Joris Vandenbroucke. "Het gaat vooral om dieselwagens zonder roetfilter. Dat zijn geen roestbakken, maar echte 'roetbakken' die massa's ziekmakende dieselroet, fijn stof en stikstofoxide uitstoten. Die wagens moeten zo snel mogelijk van onze Vlaamse wegen."


Door maatregelen zoals een hogere wegbelasting,  hogere accijnzen op diesel en  invoering van lage emissiezones is de verkoop van dieselwagens gestaag gedaald. Toch bestaat volgens sectorfederatie Febiac nog steeds 56 procent van het totale wagenpark uit diesels. "Je kan het de mensen niet kwalijk nemen dat ze in het verleden massaal dieselwagens hebben aangekocht", zegt Joris Vandenbroucke. "Dat is het gevolg van een beleid dat jarenlang dieselwagens bevoordeelde. Ondanks de hogere belasting en invoering van lage emissiezones, blijven de dieselwagens nog jarenlang circuleren via de tweedehandsmarkt".


Om die oude, vervuilende wagens toch versneld van de weg te halen, stelt sp.a voor een slooppremie in te voeren. Wie een wagen heeft die ouder is dan 13 jaar en die laat slopen, zou een premie van 1.000 euro krijgen. “Die slooppremie kunnen we financieren via de subsidiepot voor aankooppremies van elektrische wagens”, gaat Vandenbroucke verder. “Van de 5 miljoen euro die de Vlaamse overheid voorzag in 2017, is maar 1,15 miljoen euro uitgegeven. Er waren slechts 321 aanvragen. De resterende 3,85 miljoen is overgedragen naar 2018 waardoor momenteel 8,85 miljoen beschikbaar is.”


“Het is goed dat er premies zijn voor elektrische wagens. Maar, laat ons eerlijk zijn, een bescheiden elektrische gezinswagen kost al snel 30.000 euro en meer. Veel modale gezinnen kunnen dat niet betalen, met of zonder premie. Laat ons dat geld dus ook gebruiken om gezinnen te stimuleren om hun oude, sterk vervuilende wagen te laten slopen."