Begin maart besliste de federale regering definitief over het doorvoeren van een indexsprong. Binnen de Vlaamse Regering is er sindsdien discussie over het feit of ook de huurprijzen deze sprong al dan niet zullen maken. Maar de huur is niet de enige indexgebonden kost voor de gezinnen. Ook verschillende verzekeringspremies volgen de index. Concreet gaat het over de premies voor de auto-, uitvaart-, brand- en woonverzekering.

Ann Vanheste vroeg aan Minister Peeters of er al dan niet een indexsprong voor de verzekeringspremies komt. Minister Peeters antwoordde dat er voor deze premies geen indexsprong wordt gemaakt. In tegenstelling tot de lonen stijgen de premies dus wel.

Ann Vanheste reageert ontgoocheld “Het leven wordt duurder, de lonen stabiliseren, de koopkracht van de gezinnen staat onder druk. En deze regering maakt het enkel nog moeilijker door de indexsprong niet toe te passen op de verzekeringspremies. De combinatie van deze maatregelen is niet alleen onrechtvaardig, ze duwt ook heel wat mensen die het vandaag al moeilijk hadden, nog meer richting de afgrond.”