Er resten nog maar enkele dagen in 2017.  Sp.a maakte haar wenslijstje klaar voor 2018... en volgende jaren...  Een overzicht in helikoptervlucht:

  • sp.a verwacht een minimum aan respect en inspraakmogelijkheid in het gemeentebeleid...
  • sp.a wil de open ruimte, de natuur in onze gemeente groen houden... (recreatiezone en parkgebied moeten geen bouwzone worden!)...
  • sp.a vraagt en hoopt dat voor het uitwerken van het mobiliteitsplan de adviesraden, de scholen, de voetbal- en wielerclubs en de middenstand opgenomen worden in de begeleidingscommissie...
  • sp.a wil meer aandacht voor de alleenstaanden in onze gemeente; lagere tussenkomst in nutsvoorzieningen, afval- en andere belastingen...
  • sp.a hoopt dat het gemeentebestuur zorgt voor betaalbare seniorenflats...
  • sp.a rekent erop dat het gemeentebestuur de financieel zwakke gezinnen extra ondersteunt...
  • sp.a hoopt dat bedrijven in woonzone ruimtelijk aanvaardbaar ingepast zullen worden, zoniet doorverwezen worden naar de KMO-zone...
  • sp.a wenst dat cultuur- en sportverenigingen opnieuw tegen schappelijke prijzen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke gebouwen...
  • sp.a werkt aan een sterke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober...