Op vrijdag 19 januari 2018 om 19 uur is iedereen welkom in de Samenkomst te Ledegem.

sp.a nodigt leden, sympathisanten, vrienden en kennissen, kortom de ganse gemeente uit op haar nieuwjaarsreceptie. 

Gastspreker is Youro Casier, sp.a-burgemeester te Wervik en kersvers federaal Volksvertegenwoordiger. 

Samen met hem heffen wij het glas op een hoopvol 2018. Naast de drankjes en de hapjes trakteren wij u ook op een terugblik op de socialistische lijsten in de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 tot 2012 en kijken wij met het bestuur en de kandidaten vooruit naar 14 oktober 2018, dag van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Misschien herken je nog familieleden op de foto's in de tentoonstelling .

Iedereen is van harte welkom maar voor de goede gang van zaken vragen wij wel om uw komst te melden aan onze voorzitter Hélène Vanacker : 0471 61 11 94 of helene.vanacker@skynet.be