In zijn antwoord verwees de Burgemeester naar de nakende start van het Cybersecurity Centrum België (CCB). “Er wordt hiermee een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de Cyber Security Strategy van 2012. Dit centrum zal het Belgische beleid inzake cyberveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit opvolgen en coördineren, zowel op het vlak van preventie (naar burgers, bedrijven en vitale sectoren toe) en detectie (onder meer door het opzetten van een “Early Warning System”) als in functie van gepast reageren op cyberincidenten. Het doel is het ontwrichten en ontmantelen van de criminele cyberinfrastructuur. De geïntegreerde politie, Federaal en Lokaal, gaan hieraan prioritair meewerken”, zo stelde Daniël Termont. Het Parket-Generaal van Gent heeft provinciale parketsamenwerkingsverbanden gecreëerd. De respectievelijke parketten van Oost- en West-Vlaanderen hebben zich functioneel georganiseerd, het parket van Dendermonde neemt de cybercrime ter harte. Volgens de Gentse Burgemeester moet de burger bewust worden gemaakt en moet men leren veel voorzichtiger te zijn op internet. De Gentse politiezone helpt daarbij mee en informeert de burger via haar website over cybercrime fraude en pishing, zij organiseert spreekbeurten rond deze thema’s en verspreidt tweets over het gebruik van veilige paswoorden. Bovendien wordt de Kadernota Integrale Veiligheid binnenkort gecommuniceerd naar de politiezones. En tot grote tevredenheid van Guy Reynebeau wordt één van de 10 prioriteiten in deze belangrijke nota… de cybercrime problematiek.