"Iedereen is het er intussen over eens dat we meer mensen moeten aanmoedigen om vaker het openbaar vervoer te gebruiken. Zelfs op gemeentelijk niveau staat in elk mobiliteitsplan het STOP-principe ingeschreven. We vinden dus met zijn allen dat we eerder voor openbaar vervoer dan voor de auto moeten kiezen”, zo gaat Geerts verder. “Dat zou niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de economie van het land. Elke trein met 100 reizigers rond Antwerpen is een equivalent van 1,5 km file. De nieuwe regering wil besparen op de NMBS en de factuur doorschuiven in de vorm van een kleine extra factuur voor de reiziger. Eigenlijk zouden we net het omgekeerde moeten doen: meer investeren in openbaar vervoer. De fiscale aftrek van bedrijfswagens kost 4,1 miljard euro per jaar, NMBS en Infrabel krijgen 3 miljard euro om te investeren in wagons en de ganse treininfrastructuur. Dat zouden we eigenlijk moeten omdraaien. Het klopt dat de NMBS daarnaast ook heel wat exploitatiemiddelen krijgt van de overheid maar als je de daar de middelen voor wegeninfrastructuur tegenover zet is dit een peulschil." Geerts vindt wel dat de NMBS een stuk efficiënter moet omspringen met de publieke middelen die ze ter beschikking krijgt. “In het verleden, onder CEO Descheemaecker, werden er heel wat publieke middelen gebruikt om commerciële activiteiten zoals vrachtvervoer te financieren. We zijn daar als land overigens regelmatig voor op de vingers getikt vanuit Europa. Belastinggeld moet gebruikt worden om reizigersvervoer te organiseren. Het jammere is dat de NMBS de laatste maanden duidelijk tekenen van verbetering toonde en dat die nu dreigen gefnuikt te worden door een prijsverhoging."