“De overheid trekt zich langzaam terug uit de ouderenzorgsector en er lijkt geen haan naar te kraaien,” dat zegt Kurt De Loor, Vlaams Volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitter in Zottegem. “De cijfers zijn duidelijk. De privatisering van de rusthuissector is volop aan de gang. Tussen 2009 en 2014 ging het aandeel rusthuisbedden in publieke handen met 3% achteruit. Terwijl de publieke sector 34% van de rusthuisbedden in handen heeft, is slechts 8,3% van geplande rusthuisbedden voor rekening van de publieke sector. Voor een verblijf in een publiek rusthuis (hoofdzakelijk OCMW’s) tel je gemiddeld 44,50 euro neer per dag, in een commercieel rusthuis liep dat op tot 47,95 euro en in een vzw-rusthuis liefst 50,66 euro. Als deze trend zicht doorzet, wordt een verblijf in een woonzorgcentrum onbetaalbaar.”

“Overheid trekt zich terug uit de ouderenzorgsector”

“De private en commerciële groepen krijgen steeds meer speelruimte in de rusthuissector, terwijl de overheid de rol lost,” dat blijkt uit cijfers die Kurt De Loor kon inkijken. “De voorbije vijf jaar (tussen 2009 en 2014) liep het aandeel rusthuisbedden in publieke handen met bijna 3% terug. Vandaag heeft de publieke sector (hoofzakelijk OCMW’s) nog 34% van de markt in handen, in 1999 was dat nog bijna 40%. Vooral de commerciële groepen lijken terrein te winnen.”

De Loor: “Bij het aandeel geplande rusthuisbedden is het beeld nog veel duidelijker: terwijl de overheid vandaag 34% van de ouderenzorgsector in handen heeft, is slechts 8,3% van de geplande rusthuisbedden in handen van de openbare sector. In 2010 waren nog 15,7% van de geplande rusthuisbedden op conto van de publieke sector. De investeringen vallen m.a.w zo goed als stil. We merken echter dat de private spelers (vzw en commercieel) een steeds groter aandeel in de ouderenzorgsector invullen.”

“De commercialisering in onze rusthuissector is dus allesbehalve een fabeltje. De overheid lost de rol van de investeringen. Dat hoeft niet te verwonderen. De lokale financiën staan zwaar onder druk en eerder beloofde subsidies uit Vlaanderen blijven uit. Openbare besturen kiezen er dus vaker voor om hun OCMW-rusthuis van de hand te doen. Dat is rampzalig voor de toekomst van onze ouderenzorg. Vandaag vormen de publieke rusthuizen een rem op de ligdagprijzen in de hele sector. Deze evolutie brengt de betaalbaarheid van onze rusthuizen in gevaar.”

“Rusthuizen steeds duurder”

De Loor: “De prijzen in de private rusthuizen, zowel de vzw- als de commerciële rusthuizen, liggen een pak hoger dan die in de publieke rusthuizen. In 2013 telde je voor een verblijf in een OCMW-rusthuis gemiddeld 44,50 euro neer per dag, in een commercieel rusthuis liep dat op tot gemiddeld 47,95 euro en in een vzw-rusthuis tot gemiddeld liefst 50,66 euro. Dat scheelt toch al gauw honderd tot tweehonderd euro per maand, wat op jaarbasis een maand tot twee maand pensioen betekent. En dat terwijl een gemiddeld pensioen nu al niet volstaat om de rusthuisfactuur te betalen. Onderzoek toont aan dat mensen in Vlaanderen 16 tot 27 jaar 100 euro per maand moeten sparen om de bijkomende kosten (het verschil tussen het gemiddeld pensioen en de ligdagprijs) van een rusthuis gedurende 5 tot 10 jaar te kunnen betalen. Dit wordt onhoudbaar. Voor wie geen geld opzij heeft staan, is een rusthuisverblijf simpelweg onbetaalbaar.”

“Bovendien stijgen de prijzen in de private rusthuizen sneller dan bij hun publieke tegenhangers”, cijferde De Loor voor. “Op drie jaar tijd (tussen 2010 en 2013) stegen de prijzen in de commerciële rusthuizen met 9,18%, terwijl de ligdagprijzen in diezelfde periode in een OCMW-rusthuis gemiddeld met 8,12% omhoog gingen. Je moet geen hogere wiskunde gestudeerd hebben om te zien dat, als het aandeel private en commerciële spelers stijgt, ook de prijzen zullen stijgen.”

“Overheid moet verantwoordelijkheid nemen”

De Loor: “De conclusie is duidelijk. De overheid mist de boot en weigert te investeren in de ouderenzorgsector. Zonder boe of ba dreigt ons huidig zorgmodel af te glijden naar een gecommercialiseerd zorgmodel. Vandaag zorgt de publieke sector ervoor dat de prijzen bij de private en commerciële actoren nog min of meer afgeremd worden, maar met het dalende aandeel publieke bedden dreigt deze remmende factor weg te vallen en dreigen de ligdagprijzen nog sneller te gaan stijgen.”

“Vandaag dreigen we af te glijden naar een model waar enkel ‘the happy few’ met een dikke portefeuille zich een verblijf in een rusthuis kunnen permitteren. De aandeelhouders van de grote commerciële groepen gaan met de winst lopen, terwijl de samenleving bijpast voor wie het rusthuis niet kan betalen. Dit is echt de wereld op haar kop. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen om de betaalbaarheid van onze rusthuizen onder controle te houden. Private investeringen zijn goed, maar mogen de betaalbaarheid van het systeem niet onderuit halen, anders dreigt de maatschappij op te draaien voor wat in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt.”

  

BESTAANDE woongelegenheden ouderenzorg:

 

Situatie op:

OPENBAAR

VZW

COMM

TOTAAL

01/01/2009

 

 

 

 

# woongelegenheden

24.408

33.657

7.634

65.339

% woongelegenheden

36,8%

51,5%

11,7%

100%

01/01/2014

 

 

 

 

# woongelegenheden

24.408

37.950

9.453

71.811

% woongelegenheden

34%

52,8%

13,2%

100%

 

 

GEPLANDE woongelegenheden ouderenzorg:

 

Situatie op:

OPENBAAR

VZW

COMM

TOTAAL

01/01/2010

 

 

 

 

# woongelegenheden

2.297

8.806

3.497

14.599

% woongelegenheden

15,7%

60,3%

24%

100%

01/01/2014

 

 

 

 

# woongelegenheden

1.736

13.328

5.881

20.945

% woongelegenheden

8,3%

63,7%

28%

100%

 

 

Evolutie ligdagprijzen

Situatie op:

OPENBAAR

VZW

COMM

TOTAAL

01/01/2010

41,20 €/dag

46,57 €/dag

43,92 €/dag

44,57 €/dag

01/01/2013

44,55 €/dag

50,66 €/dag

47,95 €/dag

47,50 €/dag

Stijging

8,12%

8,79%

9,18%