Privé-kinderopvang is vandaag een pak duurder dan de gesubsidieerde opvang van Kind&Gezin. Caroline Gennez en Frank Vandenbroucke willen ook voor privé-kinderopvang rechtvaardige prijzen.Ouders die hun kind naar een dagverblijf van Kind&Gezin laten gaan, betalen nu 1,35 tot 24 euro per dag, afhankelijk van hun inkomen. Als ze hun kind naar een privé-crèche of een zelfstandige onthaalmoeder sturen, betalen ze meestal meer: 17 tot 20 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Een maand kinderopvang kost dan al snel 450 euro.

Van dat prijsverschil wil ik af. We moeten alle kinderen in de kinderopvang op dezelfde manier behandelen. De tarieven van Kind&Gezin zijn rechtvaardiger, want afhankelijk van het inkomen. Daarom moeten deze tarieven ook van toepassing worden voor privé-kinderopvang.

Voor een gezin met twee kinderen betekent het sp.a-voorstel een besparing van 10 euro per dag. Een alleenstaande moeder spaart voor haar twee kinderen meer dan 20 euro per dag uit. Vice-minister-president Frank Vandenbroucke verdedigt het voorstel binnen de Vlaamse regering.

Frank Vandenbroucke wijst er op dat dit initiatief ook een onderdeel is van de oplossing van het probleem van de wachtlijsten in de kinderopvang: “Bij de tien procent ouders die geen opvang vinden, zijn in verhouding meer alleenstaande ouders, bijvoorbeeld, die de dure kinderopvang niet kunnen betalen. De bijdragen verlagen, zou dus tegelijk de wachtlijsten helpen terugdringen.