De Vlaamse socialisten willen dat er een eind komt aan het prijsverschil tussen gesubsidieerde kinderdagverblijven van 'Kind & Gezin' en privé-crèches of zelfstandige onthaalmoeders. «Alle ouders moeten een prijs betalen die afhangt van hun inkomen», zegt sp.a-voorzitter Caroline Gennez. Voor zes op de tien gezinnen zou dat een forse besparing betekenen.

Bedoeling is dat de Vlaamse regering het verschil in prijs bijpast. Hoe dat concreet moet gebeuren, wordt nog bekeken. Minister Frank Vandenbroucke (sp.a) legt het voorstel vrijdag alleszins voor aan de Vlaamse regering. Het plan zou dit jaar 20 miljoen euro kosten.

Ouders die hun kind naar een kinderdagverblijf van Kind & Gezin sturen, betalen nu 1,35 tot 24 euro per dag, afhankelijk van hun inkomen. Wie beroep doet op een privé-crèche of een zelfstandige onthaalmoeder betaalt sowieso 22 tot 25 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Bovendien moeten ouders bij zelfstandige onthaalmoeders en privé-crèches ook betalen als hun kind ziek is. Daardoor kost kinderopvang in de privé-sector al gauw 450 à 500 euro per maand. Uit onderzoek van Kind & Gezin blijkt dat één op de tien ouders geen plaats voor hun peuter vindt. Vooral alleenstaanden, laaggeschoolden en werklozen vallen uit de boot. Daarom wil sp.a dat alle soorten kinderopvang tarieven aanrekenen die afhangen van het inkomen. «Een gezin met een verpleegster en een onderwijzer zou daardoor maar 15,5 euro per dag betalen», zegt Gennez.