De stad Mechelen heeft een driestappenplan uitgewerkt voor de begeleiding van jongeren die probleemgedrag vertonen op school. Naast het bestaande Spijbelplan en het onlangs geëvalueerde Project Probleemgedrag Op School (PrOS), wordt er nu ook een derde pijler uitgewerkt.

Deze moet een oplossing bieden voor zogenaamde carrouselleerlingen, bij wie het al herhaaldelijk is misgelopen tijdens hun schoolloopbaan. Wanneer jongeren op school regelmatig onwettig afwezig zijn, wordt dit in eerste instantie aangepakt op basis van het Spijbelplan. De tweede stap is het PrOS, dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont. Dat biedt zorg op maat waarbij naast de school en de leerling, ook de ouders betrokken worden. In de toekomst zal nog een alternatieve vorm van opvang worden aangeboden. De bedoeling is om met dit project een 35-tal jongeren de kans te geven een waardevolle toekomst op te bouwen. 'Deze carrouselleerlingen mogen niet over het hoofd worden gezien, want dan dreigen ze voorgoed in een situatie van bestaansonzekerheid terecht te komen', zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a). 'Door individuele gesprekken, sportactiviteiten en creatieve projecten leren de jongeren omgaan met gezag en conflicten.'