De problematiek van cyberpesten wordt steeds acuter: ons leven speelt zich immers steeds meer online af, verder in de hand gewerkt door de toename van mobiel internet. Pesten stopt dus niet langer aan de schoolpoort of bij het verlaten van de werkvloer, sportclub of jeugdvereniging, maar continueert online. Dit is des te meer ingrijpend voor de slachtoffers omdat pestberichten online blijven bestaan of beginnen te circuleren (denk maar aan genante foto's of filmpjes). "We moeten dan ook dringend werk maken van een globale visie op de problematiek van cyberpesten en een gecoördineerde aanpak over de beleidsdomeinen heen", zo stelde Katia Segers in het vragenuurtje van het Vlaams Parlement.

Reeds vorig jaar kondigde de Vlaamse Regering een integraal actieplan tegen pesten aan, maar tot op heden is daar - op een paar losse maatregelen na - weinig van te merken. Bovendien richten de initiatieven zich nagenoeg uitsluitend op kinderen en jongeren, terwijl we weten dat - zeker in het geval van cyberpesten - ook volwassenen het slachtoffer zijn van pesten.

Nu op federaal niveau de wetgeving zal worden aangepast om pesten gemakkelijker te bestraffen, moet ook een tandje bijgestoken worden op het vlak van preventie en sensibilisering. Daarom dringt Katia Segers er bij Minister van Welzijn Vandeurzen op aan om snel werk te maken van een globale visie op de problematiek van cyberpesten en een gecoördineerde aanpak over de beleidsdomeinen heen. Overleg met de federale collega's - bijvoorbeeld omtrent het knelpunt van anonimiteit van cyberpesters - is daarbij eveneens nodig.

Tenslotte ziet Katia Segers ook een belangrijke rol weggelegd voor sociale mediabedrijven: "De meldknop op Facebook voor het aangeven van pesten zit ver weg. We weten uit het onderzoek van collega Heidi Vandebosch, dat wanneer jongeren die knop dan gebruiken, er geen opvolging is. De sociale netwerksites hebben daar dus ook een zeer grote verantwoordelijkheid."

Lees en bekijk de volledige tussenkomst hier.