In het secundair onderwijs is er geen maximumfactuur voorzien zoals in het kleuter en lager onderwijs. De provincie nam het initiatief om met ingang van 1 september 2016 in 3 secundaire scholen een proefproject tot invoeren van de maximumfactuur uit te rollen.

In het provinciaal onderwijs is er al een traditie om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. De provincie gaat verder en wil de kosten in haar technische en beroepsscholen beperken en doorzichtig maken. In de eerste graad van de scholen PTI Hamme, PM Gent en PTI Zottegem wordt de maximumfactuur bepaald op maximum €300 vanaf dit schooljaar. In de 2 volgende schooljaren komen, bij een positieve evaluatie, alle eerste graden van de secundaire scholen in aanmerking en zullen de kosten in de 2de en 3de graad gemonitord worden.

“Indien het proefproject goed verloopt, wensen we dit uit te rollen in alle provinciale scholen zodat iedere ouder met een studerend kind een duidelijk zicht heeft op de kosten het komende schooljaar, we hopen deze doelstelling te bereiken over alle graden in alle provinciale scholen in het schooljaar 2019 -2020” aldus Peter Hertog.

De maximumfactuur zal volgende kosten bevatten: alle studie – en werkboeken, en alle andere verplichte kosten die moeten gemaakt worden in het kader van het behalen van de leerplandoelstellingen. De meerdaagse extra – muros activiteiten behoren niet tot de maximumfactuur.