Het Mechelse stadsbestuur erkende vandaag tien ondernemingen in het kader van de proeftuin dienstencheques-kinderopvang Mechelen.

“De proeftuin voor occasionele, flexibele kinderopvang kan nu van start gaan en wordt zeer ruim opgevat. De nieuwe service vervolledigt het reeds uitgebreide en divers aanbod in onze stad en zal het leven van ouders en kinderen comfortabeler maken. Een plotse ziekte, een probleempje op het werk of een andere onverwachte gebeurtenis kan zo probleemloos opgevangen worden”, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens.

De geïnteresseerde ondernemingen en initiatieven kregen begin maart alle informatie met betrekking tot het plan van aanpak, de samenwerkingsovereenkomst en het kwaliteitscharter in het kader van de proeftuin Mechelen.

De stad treedt hierbij op als regisseur om een divers en flexibel aanbod aan kinderopvang uit te bouwen. De selectie van de ondernemingen voor occasionele opvang werd ondermeer gebaseerd op de diversiteit en flexibiliteit van de geboden opvang thuis, het aantal opvangvragen dat gelijktijdig kan ingevuld worden en de responstijd nodig ten opzichte van de vraag.

Dit nieuwe project maakt het mogelijk om dienstencheques te gebruiken voor de opvang van kinderen tot 10 jaar en komt er dankzij de intensieve samenwerking met de Vlaamse Regering. De samenwerking tussen lokaal besturen in Mechelen en de bovenlokale overheid werpt dus haar vruchten af voor onze stad. Vlaanderen investeert minimum 2.000.000 euro in het project voor de dienstencheques en de organisatie van de proeftuin.

“Nog dit jaar kunnen we bijgevolg maximum 81.405 dienstencheques voor kinderopvang verkopen, dit betekent dus 81.405 uren bijkomende, occasionele kinderopvang in onze stad. De kostprijs voor de ouders is sociaal gecorrigeerd en zal dus afhankelijk zijn van het inkomen. De laagste inkomens betalen slechts 1,87 euro per cheque, inkomens tot 33.688 euro betalen de helft van de prijs, 3,75 euro, de overige mensen betalen de reguliere prijs van 7,50 euro per cheque. Uiteraard zijn ook deze dienstencheques fiscaal aftrekbaar”, vervolgt Rita Janssens.

“Het aanbod moet zo ruim mogelijk gemaakt worden, maar we eisen wel dat alle aanbieders van deze occasionele kinderopvang aan strikte kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Onze kinderen verdienen immers alleen topkwaliteit. De bedoeling is om reeds op 1 april van start te gaan”, besluit Rita Janssens.

Kostprijs voor de ouders (=aankoopprijs dienstencheque voor de fiscale aftrek)

7,50 euro      bij inkomen hoger dan 33.688,18 euro
3,75 euro      bij inkomen hoger dan 15.731,88 euro en lager dan 33.688,18 euro
1,87 euro      bij inkomen lager dan 15.731,88 euro