Professor politieke sociologie Marc Swyngedouw (KUL) is kandidaat voor sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Met zijn kandidatuur wil hij sp.a versterken met als doel opnieuw een progressieve coalitie te kunnen smeden. Swyngedouw motiveert zijn engagement uitvoerig.

‘Een progressieve coalitie staat voor (ook mijn) waarden als gelijkheid, vrijheid, democratie, duurzaamheid, rechtvaardigheid en (internationale) solidariteit. Daarom wil ik mee aan de kar trekken samen met de ploeg van de sp.a-Antwerpen onder leiding van Jinnih Beels.’

Een betere stad

  • ‘Samen met anderen de stad beter proberen te maken is altijd al m’n ding geweest. Ik heb me ingezet om het culturele leven van de stad Antwerpen nieuwe impulsen te geven als voorzitter van de Culturele Raad van de stad Antwerpen. Heb mee het initiatief genomen voor ‘Stad aan de Stroom’ en ben er voorzitter van geweest. We hebben de heraanleg van het Eilandje, de Scheldekaaien en de Vlaams-Waalse kaai geïnitieerd en Nieuw Zuid op de kaart gezet. Samen met anderen heb ik ook mee aan de wieg van ATV gestaan en ben ik sindsdien actief lid in ATV-vzw gebleven…

Antwerpen impulsen geven

  • ‘Omdat Antwerpen beter kan. Daar ben ik van overtuigd. Je hoeft je daarvoor niet te verdiepen in de schimmige immobiliëndossiers van dit bestuur. Kijk gewoon om je heen. Kijk naar het stijgende aantal auto’s in de stad – de stad staat geregeld letterlijk stil. Kijk naar de dodelijke ongevallen met fietsers en aan de zes jaar lange onwil om een werkelijk fietspadenbeleid te voeren. Kijk naar alle klachten over het onbetrouwbare openbaar vervoer. Zie ook de groeiende armoede in de stad: op vijf jaar tijd zijn in deze stad 10.000 kinderen in armoede geboren. Zie hoe het welzijnswerk commercialiseert en het politieapparaat militariseert. Zie hoe huisjesmelkers vrij baan krijgen onder meer omdat het stadsbestuur de ogen sluit voor het vluchtelingenprobleem. We tellen ongeveer 7.000 jongeren die noch in onderwijs, noch bij de VDAB in opleiding, noch op de arbeidsmarkt actief zijn...’

Stadslucht maakt vrij

  • ‘Iedereen die hier woont telt mee. Antwerpen moet opnieuw een stad worden waar niemand achterblijft en waar stijgen aangemoedigd wordt.  Etnisch-culturele minderheden zijn gewoon een deel van Antwerpen. Het moet gedaan zijn met het tegen elkaar opstoken van verschillende bevolkingsgroepen. Fietsers en autobestuurders delen dezelfde openbare ruimte en ieders veiligheid staat voorop. Maar de zwakste en minst vervuilende weggebruikers hebben voorrang. STOP: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privéauto’s, da’s de juiste volgorde. Zowat iedereen die hier woont voelt zich Antwerpenaar. Laat ons kapitaliseren op die binding om samen van Antwerpen een vrije, open, veilige, gezellige, bruisende en internationale stad te maken.’

Opkomen voor de zwaksten 

  • ‘Onderwijs is een plaats waar het ertoe doet op te komen voor de zwaksten. Er moet dringend werk worden gemaakt van een urgentieplan tegen ongekwalificeerde schooluitval. Samen met alle betrokken actoren in het onderwijs. Op tien jaar tijd hebben naar schatting 14.000 jongeren zonder diploma het Antwerpse onderwijs verlaten. Ons ambitieuze doel is om tegen 2029 de ongekwalificeerde uitstroom van 21% naar 5% terug te brengen. Uit succesvolle voorbeelden van onderwijsvernieuwing in wereldsteden als New York, London en vooral Toronto weten we dat een omvattend urgentieplan kan slagen. Maar dan moet de stad de regie in nemen en er samen met onze scholen de schouders onderzetten.  Scholen kunnen het verschil maken voor duizenden jonge (en minder jonge) Antwerpenaren. Niet alleen in één wijk maar in de hele stad ondersteunen we consequent alle scholen.’

Economie en ecologie

  • ‘Ringland en de overkapping van de ring bieden niet alleen een mobiliteitsoplossing, ze helpen heel Vlaanderen om het luchtvervuilingsprobleem aan te pakken. De Antwerpse haven is het economische hart van België, maar veroorzaakt ook veel milieuvervuiling. Ecologie en economie zijn niet noodzakelijk strijdig met elkaar. Duurzaamheid is het sleutelwoord dat economie met ecologie verbindt. Mits goede afspraken en overleg kunnen de boten veel milieuvriendelijker varen, kan de afvalverbranding van de haven worden gebruikt voor de verwarming van huizen, kunnen de vele leegstaande daken in de haven voorzien worden van zonnepanelen…. De ecologische voetafdruk van de stad op korte termijn neutraal maken via een circulaire economie is noodzakelijk.’