Terwijl afgelopen jaren de Menenaar fors moest besparen, deelde de politieke meerderheid van CD&V, N-VA en VLD afgelopen gemeenteraad duchtig met belastinggeld cadeautjes uit.

 

In de eerdere vergunningen aan AZ Delta werd steeds benadrukt dat hun inplanting in het centrum van onze stad minimale impact moest hebben op de leefbaarheid van de omgeving. Hiertoe ging AZ Delta ten volle akkoord om bij hun uitbreiding rekening te houden met  - we citeren hier uit de overeenkomst die de gemeenteraad van 24 november 2006 passeerde -:

 

“Het ziekenhuis verbindt er zich toe om, na beëindiging van de bouwwerken, over te gaan tot herstel van alle schade, zowel de rechtstreekse als de onrechtstreekse schade aangericht op de publieke parkeerruimte ten gevolge van de bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het ziekenhuis en de aanleg van de ondergrondse parkeerruimte”.

 

Nu stellen wij vast dat het Schepencollege nogal héél ver gaat met Meens belastinggeld om AZ Delta ter wille te zijn. Vooreerst zal men nu definitief toelaten dat er geen enkele ondergrondse parking moet gerealiseerd worden. Een bovengronds alternatief is voldoende, een héél ferm cadeau als je weet dat aan dergelijke investering een kostenplaatje van minstens 1,5 miljoen euro hangt. Maar daarbovenop komt het stadsbestuur nu ook tussen in de uitvoeringskosten van de herstellingen en het mobiliteitsplan van AZ Delta:

  • Alle studiekosten rond riolering, nutsvoorzieningen, milieuhygiënisch onderzoek van de grond en de opmaak van de archeologische nota: ten laste van Stad Menen;
  • De opvolgings- en coördinatiekosten van de uitvoering van de werken door de ontwerper: ten laste van Stad Menen;
  • De heraanleg van de weg voor haar ondergrond tot de fundering van de verharding van de Oude Leielaan (het zou maar logisch zijn dat de afwerking ten laste van de veroorzaker van de schade blijft): ten laste van Stad Menen;
  • De aankoop aan AZ Delta van een woning in de Sluizenkaai 27 ter waarde van 100.000 € die zal afgebroken worden door Stad Menen alsook de aanleg van een fietspad over het privé-domein van AZ Delta: ten laste van Stad Menen.

De opbrengsten van de nieuwe, bovengrondse parking gaan daarbij nog eens naar AZ Delta.

 

De volledige restauratiekost van de kazematten op het privé-domein moeten tevens door Stad Menen betaald worden. “Vanuit toeristisch oogpunt kunnen we dat nog begrijpen, maar dan zou toch minstens het eigendom ervan mogen overkomen.”

 

Raadslid Caroline Garreyn: “Wij stellen als sp.a-Groen fractie samen met iedereen vast dat het mooie plannen zijn en dat ze een meerwaarde kunnen betekenen voor onze Stad Menen. Niettemin, moet ik toch bekennen dat ik vooral AZ Delta moet feliciteren voor hun duidelijk voortreffelijke wijze van onderhandelen met het stadsbestuur.”