sp.a district Antwerpen presenteert een programma waarin de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners van het district Antwerpen centraal staan. sp.a wil van Antwerpen het vriendelijkste district maken: bewonersvriendelijk, voetgangers -en fietsvriendelijk, inspraakvriendelijk, ondernemersvriendelijk en diervriendelijk. 


Ons engagement vertrekt van een sterk geloof in gelijke kansen, mensenrechten en solidariteit. Het district is de kleinste democratie van de stad, maar met haar bevoegdheden heeft ze een grote impact op de levenskwaliteit van haar bewoners. Vanuit het district kunnen we niet alles oplossen, maar we kunnen vanuit onze bevoegdheid wel werken aan een gezondere leefomgeving, zorgzame buurten die de strijd aanbinden tegen eenzaamheid en armoede en een inclusief district waar geen plaats is voor discriminatie. 


Met dit programma, opgebouwd uit vier grote pijlers, doen we de Antwerpenaar, de burger een voorstel van hoe wij ons district Antwerpen de komende jaren willen laten evolueren naar het vriendelijkste district van Antwerpen en hoe wij dat samen met de Antwerpenaar willen realiseren. 


(foto: Sacha Jennis)