Programma

 1. donderdag 25 januari 18u-21u: Communicatietraining 1: hoe formuleer ik boodschappen vanuit kernwaarden?
 2. donderdag 1 februari 18u-21u:  Benadering vanuit de media: Fake news, media en politiek door prof.dr. Caroline Pauwels (rector VUB)  
 3. zaterdag 3 februari 9u30-12u30: Welzijn en geluk economisch bekeken door prof.dr. Jan-Emmanuel De Neve (Saïd Business School-University of Oxford)
 4. donderdag 8 februari 18u-21u: De gevolgen van ongelijkheid in de vroege kinderjaren door prof.dr. Sara Willems (Ugent) 
 5. donderdag 22 februari 18u-21u: Communicatietraining 2: hoe spreek ik in het openbaar?
 6. donderdag 1 maart 18-21u: Het geweld van geld: over ethiek in de economie door prof.dr. Toon Vandevelde (professor emiritus KULeuven) 
 7. zaterdag 3 maart 9u30-12u30: Benadering vanuit het beleid: hoe maak je een beleidsmislukking en hoe maak je een succes? door Dirk Van Melkebeke (ex-kabinetschef en ex-secretaris-generaal Vlaamse overheid) en Jan Cornillie (ex-kabinetschef en politiek directeur sp.a) 
 8. donderdag 8 maart 18u-21u: Benadering vanuit psychologie en organisatieleer: Welke waarden inspireren en beleven de sp.a leden? door Valerie Del Re (schepen hasselt en Vlerick Business school)
 9. donderdag 22 maart 18u-21u: Communicatietraining 3: hoe voer ik een politiek debat?
 10. Benadering vanuit maatschappelijk initiatief: over zelforganisatie en bottom-up aanpak door (in te vullen)

PUBLIEKE LEZING

De toekomst van Europa en de opdracht voor sociaal-democraten door Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie (datum te bepalen)

Meer informatie

Met sp.academy mikken we op de versterking van de persoonlijke capaciteit van de deelnemers, zowel op vlak van kennis, inzicht als communicatievaardigheden. 

Het programma is opgebouwd uit drie delen:

 1. Kennis van actuele sociale en politieke thema’s
 2. Inzicht in politiek vanuit verschillende disciplines
 3. Oefening van essentiële communicatievaardigheden

We nodigen uit tot participatie en debat en voorzien begeleiding in een natraject om de lessen in de praktijk te brengen.

 1. Communicatietraining

We plannen drie praktijksessies communicatie. In die sessies werken we op vaardigheden met de inhoud van de lezingen. We plannen een sessie in het begin, in het midden en op het einde van het traject.  We oefenen telkens in kleinere groepen van 10. Deze sessies worden begeleid door coaches van debat.NL.

 • Communicatie 1: hoe formuleer ik heldere boodschappen vanuit kernwaarden? We leren kernwaarden praktische toe te passen op concrete situaties en abstracte ideeën te vertalen in concrete uitspraken. Deze sessie komt eerst zodat we die technieken kunnen toepassen op de inhoud van de lezingen die volgen. 
 • Communicatie 2: hoe spreek ik in het openbaar? Hoe kom ik over, verbaal en non-verbaal? We oefenen in de voorbereiding, in het geven van een heldere bijdrage en in het omgaan met lastige vragen. Deze sessie komt in het midden om verder mee te nemen in interne discussie en publieke optredens.
 • Communicatie 3: hoe voer ik een debat? We gaan in op de voorbereiding van een debat en leren om te gaan met weerstand en interactie af te dwingen. Deze sessie komt laatst om met de inhoud en de eerdere communicatie-sessies aan de slag te gaan.

II. Thematische lezingen over ongelijkheid, economie, waarden en geluk

Na de praktijksessie rond boodschappen en kernwaarden volgen er drie inhoudelijke lezingen als inhoudelijke versterking en om die technieken te oefenen. We voorzien telkens 3 uur: 1 uur lezing, 1 uur discussie met de lector en 1 uur nabespreking en oefening.

Welzijn en geluk economisch bekeken door prof.dr. Jan-Emmanuel De Neve

In dit seminarie gaan we dieper in op wat de economische wetenschap kan leren over welzijn en geluk en hoe het beleid er kan opspelen. Jan-Emmanuel trekt conclusies over de relatie tussen geluk en inkomen, economische groei en ongelijkheid op basis van data. Hij gaat ook in op het techniek van nudging om gedragswijziging tot stand te brengen. 

De gevolgen van ongelijkheid in de vroege kinderjaren door prof.dr. Sara Willems

Al in de vroege kinderjaren zorgt ongelijkheid voor levenslange gevolgen. Prof.dr. Sara Willems toont met data aan hoe de gezondheid van mensen al van in de vroege kinderjaren wordt beïnvloed door de sociaal-economische context van de gezinnen waarin ze opgroeien. Deze inzichten hebben belangrijke implicaties voor het kindbeleid van de Vlaamse overheid.  

Het geweld van geld: over ethiek in de economie door prof.dr. Toon Vandevelde

Deze sessie gaat over de invloed van geld op onze waarden, over de impact van economie op persoonlijk en maatschappelijk leven, over de grenzen van economische rationaliteit. Lang geleden ontstond geld als een remedie voor geweld. Tegelijk was er het gevoel dat geld ook geweld uitoefent op de ziel van mensen en dingen.

III. Verschillende benaderingen van politiek

Tussen de praktijksessies rond spreken in het openbaar en debat volgen vier lezingen die elk een benadering van de politiek voorstaan: vanuit media, organisatie, beleid en actie en zelforganisatie. We werken opnieuw met 3x 1 uur (lezing, discussie, verwerking). 

Politiek bekeken vanuit de ogen van de media door prof.dr. Caroline Pauwels

De media wordt de vierde macht genoemd en zijn niet weg te denken uit het hedendaagse politieke bedrijf. De opkomst van fake news en sociale media veranderen de relatie tussen media, wetenschap en beleid. Hoe moeten we omgaan met deze nieuwe fenomenen? Hoe bereiden we ons voor? 

Politiek bekeken vanuit organisatie en psychologie door Valerie Del Re

Politiek is mensenwerk. Hoe  inspireren, motiveren en beïnvloeden we medewerkers, vrijwilligers en kiezers? Welke waarden vinden zij belangrijk voor zichzelf en voor de samenleving? Welke waarden beleven ze in onze partij-organisatie? Hoeveel ruis zit er tussen die verschillende waarden en wat leert ons dat over organisatie?

Politiek bekeken vanuit zelforganisatie en bottom-up initiatieven door (in te vullen)

Partijpolitiek heeft niet het monopolie op verbetering van de maatschappij en de economie. Burgers nemen zelf het heft in handen via kleine of grote bewegingen. Ze organiseren zich om hun keuze voor een andere economie vorm te geven. Wat mensen in hun eigen wijk realiseren is de essentie van politiek en kadert in een hertekening van de democratie. Hoe kan de partijpolitiek burgers betrekken zonder hun acties te recupereren? 

Politiek bekeken vanuit beleid door Dirk Van Melkebeke en Jan Cornillie

Hoe maak je een beleidsmislukking en hoe maak je een succes? Welke actoren geven vorm aan het beleid? Hoe structureer je een beleidsproces? Op basis van twee cases analyseren we hoe beleid kan mislopen en hoe het kan lukken, en wat het politiek finaal oplevert. Deze lezing is gebaseerd op de les die Jan Cornillie elk jaar geeft aan de Ugent en de KUL.

We sluiten af met een analyse van enkele recente beleidsinitiatieven.